Jag tror att en branschgemensam certifiering är avgörande för hur framtiden för vår bransch kommer att se ut. Bakgrundskontrollbranschen är en relativt ung bransch, vi utvecklas fortfarande och omvärlden ändras. Förändring är att vänta i framtiden. Vi måste vara öppna för det och välkomna nya möjligheter i vårt arbete med att vara de bästa aktörerna på det vi gör.

En certifiering är en kvalitetsstämpel. Den kan bli ett verktyg som hjälper kunder att ta reda på vilka aktörer de bör vända sig till, vilka som följer en god sed.

Vi seriösa aktörer måste våga ställa krav på oss själva innan vi börjar göra detsamma på andra. Detta kommer vara otroligt viktigt framöver när branschen växer och definieras. En certifiering öppnar upp möjligheter för egenreglering och vi som följer god sed kan ta ägandeskap för definitionen av vad en bakgrundskontroll faktiskt ska vara.

De svåra diskussionerna gör oss bättre

Att vår bransch förändras är inte konstigt, tvärtom behöver vi vara beredda på det. Frågor som inte tidigare diskuterats, så som organiserad brottslighet, integritet, dataskydd och avvägningar kommer upp till ytan. När detta händer måste vi agera. Det är en del av vårt arbete att våga diskutera och arbeta med frågorna, samt se till att vi hanterar viktiga samhällsfrågor på ett sätt som stärker vår bransch.

Omvärldsförändringar händer. Vi behöver förhålla oss till dem och adressera alla frågor, inte fortsätta jobba som vi alltid har gjort. Vi måste våga adressera elefanten i rummet. Gör vi inte det kommer vi aldrig att skapa en användbar och begriplig certifiering av bakgrundskontrolltjänster.

En certifiering ger stora möjligheter – men arbetet måste göras

Vi som utför bakgrundskontroller måste vara tydliga med vad vi gör, hur vi gör det och varför! Det gör oss till kvalitativa och trovärdiga aktörer i branschen. Jag ser stora möjligheter med en certifiering, för både oss och våra kunder. Det är en självklarhet att man måste arbeta för det, hemläxan måste göras. Jag vet att vi redan är många i branschen som gör ett otroligt jobb och en certifiering bidrar till hur detta kan kommuniceras. En certifiering tydliggör vilka aktörer som håller hög kvalitet – och givetvis är arbetet inte färdigt där. Alla måste jobba för att uppnå och bibehålla god sed och hög standard.

Med ett stort arbete med egenreglering av ovan frågor kan vi börja ställa krav på lagstiftning och myndigheter om bättre förutsättningar för ett marknadsbehov som växer lavinartat. Men dessa bättre förutsättningar får vi inte förrän vi i branschen har visat oss värdiga dessa. Det är sen gammalt.

 

Birgitta Edlund,
VD ToFindOut

 

Månadens insikt

Komponenter i branschens certifiering

För att en certifiering ska fungera krävs en förankrad validitet. Certifieringen behöver vara en märkning som bevisar kvalitet, säkerhet och förtroende. Det handlar om att samla tydliga och gemensamma ställningstaganden kring viktiga frågor som integritet, hantering av personuppgifter, GDPR, transparens och IT-säkerhet för seriösa aktörer i bakgrundskontrollbranschen.

Det handlar också om ständig utveckling och anpassning till en föränderlig omvärld. Självregleringen ger ett forum för branschen att kunna lyfta och diskutera svåra frågor. På så sätt stärks både branschen och samhället.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.