Hos de fackliga organisationerna är bakgrundskontroller inte självklart trots att allt fler arbetsgivare idag väljer att använda sig av bakgrundskontroller i sina ansökningsprocesser för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö. Det är dock inte alltid lätt för arbetsgivaren att göra rätt eftersom det finns aktörer som arbetar med bakgrundskontroller på ett integritetskränkande vis. Det är lätt att som arbetsgivare använda sig av dessa utan att veta vilka alternativ som existerar.

Representanter från facken värderar en god arbetsmiljö och vill samtidigt skydda arbetstagarens personliga integritet. Efter det uppmärksammade fallet där Södertälje kommun införde Sveriges tuffaste brottskontroller av anställda ansåg fackliga representanter det som integritetskränkande och efterfrågade en tydligare reglering.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.