Hos de fackliga organisationerna är bakgrundskontroller inte självklart trots att allt fler arbetsgivare idag väljer att använda sig av bakgrundskontroller i sina ansökningsprocesser för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö. Det är dock inte alltid lätt för arbetsgivaren att göra rätt eftersom det finns aktörer som arbetar med bakgrundskontroller på ett integritetskränkande vis. Det är lätt att som arbetsgivare använda sig av dessa utan att veta vilka alternativ som existerar.

Representanter från facken värderar en god arbetsmiljö och vill samtidigt skydda arbetstagarens personliga integritet. Efter det uppmärksammade fallet där Södertälje kommun införde Sveriges tuffaste brottskontroller av anställda ansåg fackliga representanter det som integritetskränkande och efterfrågade en tydligare reglering.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.