Med ett fokus på etik i riskhanteringen skapas en grogrund för risk-awareness bland medarbetarna. Risk management i all ära, men inget system i världen kan garantera en felfri verksamhet så länge mänskligt handlande utgör den främsta orsaken till oönskade händelser. 

När etik adderas till bolagets rutiner för att förebygga risk händer något intressant. Komplexa risker i en komplex värld bemöts bäst med ganska enkla medel: en tydlig värdegrund, en transparent företagskultur och minimerad känsla av avstånd mellan ledning och anställda. För när det kommer till kritan, har felaktiga beslut alltid sin grund i mänskligt handlande. Kanske är nyckeln så enkel som att företag bör fokusera på risk-awareness framför risk management. 

Enligt Dante Disparte, författare till Global Risk Agility and Decision Making, finns det fyra aspekter som ledningen bör beakta för att lyckas med risk-awareness och etiskt ledarskap. 

Orubbliga värdegrunder

Värdegrunder är viktigast där de skaver som mest. Företagets värdegrund ska sträcka sig bortom en poster i lunchrummet med uttjatade värdeord. Istället ska värdegrunden vara vägvisande i alla beslut som tas, även när det blåser som kraftigast och den är som jobbigast att tillämpa. 

Lys med ficklampan i mörka vrår

Det är oftast i företagets dunklaste hörn som dåliga beslut frodas. Etiska snedsteg uppstår när människor inte tar ansvar för sitt riskbeteende. Sådana beteenden förekommer där det är lättast att gömma dem: på avlägsna platser, bortglömda avdelningar och i underbemannade arbetsgrupper. Denna typ av risk bekämpas med transparens och ansvar. Lys med ficklampan i företagens mörka vrår och visa vägen för ett öppet informationsutbyte. 

Integritet på internet

Integritet är en lyxvara. Cyberattacker börjar allt som oftast med att en medarbetare råkar klicka på fel länk. Då spelar det ingen roll hur mycket resurser som har lagts på cybersäkerhet – med bara ett klick har företagets dörr slagits in. Påminn därför hellre medarbetarna en gång extra om vikten av att inte inkludera beklämmande eller känslig information på lätthackade plattformar. 

Tillåt misslyckanden

Distans göder likgiltighet. Medarbetares attityder till risk påverkas i hög grad av känslan av inkludering, delaktighet och ledningens egen inställning till risker. Företagsledningen ska leva som de lär och inte värja sig mot dåliga nyheter. Högt i tak och en företagskultur som tillåter misslyckanden är avgörande för att skapa risk-awareness. 

Låt etiska företagsnormer vägleda medarbetarna och skapa förutsättningar för ökad risk-awareness. När bakgrundskontroller byggs in i företagens värdegrundsarbete visar ledningen att man står för transparens och öppenhet, på riktigt.