En ny lag har äntrat byggbranschen, i syfte att skydda de många arbetstagare som idag lämnas utan lön för utfört arbete. Branschens intresse av nyheten kan dock beskrivas som svalt.

För den som är intresserad av företagens sociala ansvar (CSR), arbetsrättsfrågor och internationell rörlighet är den nya lagen om entreprenörsansvar inom byggbranschen mycket spännande. I korthet innebär lagen att arbetstagare på svenska byggen garanteras skälig lön: ifall de inte får denna utbetald av en underentreprenör så blir huvudentreprenören ansvarar för lönen.

Varför införs lagen?

Lagen är ytterligare ett steg i regeringens kampanj att stärka arbetsskyddet och agera mot med det massiva fusket som tyvärr ständigt visar sig i byggsektorn. Branschorganisationen Fair Plays granskning under 2018 hittade enbart på inkomna tips 82 fall av misstänkta brott i branschen, involverade totalt 253 företag. I flera av dessa fall var det samma personer som startade bolag efter bolag för att sedan låta dem gå i konkurs.

Regeringen har redan tidigare genomfört regelskärpningar inom sektorn såsom införandet av elektroniska personaliggare på byggen. Lagen skall ge incitament för företag att se till att de inte anlitar oseriösa underentreprenörer. Generellt sett så har regeringen tidigare satt som mål att i synnerhet offentliga upphandlingar,som står för en betydande del av byggsektorns affärer, skall motverka lönedumpning.

Hur reagerade branschen?

Branschen har generellt reagerat negativt på förslaget. Såväl svenskt näringsliv som Sveriges Byggindustrier och mindre branschorganisationer har samtliga menat att förslaget kommer att straffa seriösa aktörer och göra det svårt för framförallt mindre aktörer att hävda sig på marknaden. Fackförbundet byggnads har å andra sidan varit mer positiva till lagen, föga förvånande då de själva har drivit frågan.

Ur ett bakgrundskontrollsperspektiv

Från ToFindOuts perspektiv så verkar flera av de åtgärder som krävs vara ganska grundläggande. Att veta vilka företag man tar i som underleverantörer, vilka som är huvudmännen bakom och vad de har för rykte i branschen är en grundläggande metod att undvika framtida problem oavsett bransch. Bakgrundskontroller är standard inom många branscher för att skapa en bra och hållbar affärsmiljö: Det finns inget skäl till varför detta inte skall vara fallet även inom byggindustrin.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!