På en snabbrörlig marknad med hög konkurrens är förvärv en vanlig tillväxtstrategi. Mycket kan vinnas vid ett uppköp – men även riskeras. Nyligen ledde ToFindOuts genomlysning av ett bolag till att ett planerat förvärv avstyrdes.

Ett förvärv är riskfyllt, per definition. Det menar Handelsforskaren Svante Schriber, som forskar på förvärvsstrategier. I en krönika i Veckans Affärer skriver han att många förvärvsprocesser initieras på icke finansiella grunder. Istället styr mjukare värden och visioner, så som att plocka marknadsandelar snabbare än branschkollegorna. 

Nyligen fick ToFindOut i uppdrag att genomlysa en styrelse inför ett förvärv. Ett rutinarbete, i vår värld, och en företeelse vi ser allt mer i Norden. När ett bolag ska köpas upp kräver fler och fler köpare en granskning av bolagets nyckelpersoner.

En potent affär med potential

Den här berättelsen utspelar sig i byggbranschen. Det är inte ovanligt i sig. Bygg- och fastighetssfären kantas av intressekonflikter, likväl som kreativa tolkningar av lagen. Inte minst de arbetsrättsliga sådana. Vår kund är ett större bolag i branschen som stod inför att – efter ett år av förberedelser – köpa upp en mindre spelare, en nischleverantör. 

Det var en potent affär med stor potential, vilket hade avspeglat sig i vår kunds satsning. Experter hade anställts för att hantera både förvärv och fusion. Affären var långt gången; förhandlingar var redan inledda och en tydlig plan hade lagts för att skapa en så sömlös sammanslagning som möjligt.

Genomlysningen av nyckelpersoner och styrelsen kom in i ett sent skede. För sent, ställt till allt tid som spenderats, men kanske i grevens tid – sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Högt och lågt i brottshistoriken

Bakgrundskontrollerna berörde inte bara bolagets företrädare utan även en rad nyckelpersoner. Resultaten var oväntade. Ett antal rättsliga ärenden upptäcktes, av olika grov karaktär. Högt och lågt. Fängelsestraff och olaga vapeninnehav blandades med fortkörningsböter. Det fanns även mycket kvar att önska gällande bolagets redovisning.

Granskningen visade även att bolaget drevs som ett familjeföretag på en betydligt mer omfattande nivå än vad ägarna berättat om. På ett flertal nyckelpositioner återfanns familjemedlemmar med insyn i ekonomin och mandat att anställa. Ett flertal av dem förekom dessutom i brottmål.

Vi levererade informationen direkt till vår kund, som genast konfronterade företaget. Bolaget svarade med att lyfta vikten av att ge människor en andra chans. De är familj. Diskussionerna blev timslånga. All information lades på bordet, vägdes med guldvåg. 

Tack, men nej tack

Till slut valde vår kund att backa och kliva av. Affären genomfördes aldrig. Deras slutsats blev att de, utan bakgrundskontrollerna, inte hade fått en total överblick kring de inofficiella beslutsfattarna. De fanns på så många nivåer inom företaget. Vår kund oroades över att blodsbanden indirekt skulle finnas kvar och trumfa den nya bolagsstrukturen.