En gemensam definition av bakgrundskontroller skulle ge förutsägbarhet för arbetsgivare och den som granskas

Det saknas fortfarande en branschgemensam definition av vad en bakgrundskontroll ska innehålla för att ge en rättvis och oberoende bild. Andra branscher arbetar med självreglering och standarder, inte minst för att undvika lagstiftning som riskerar att slå fel och begränsa verksamheten på sätt som inte avsetts.

Branschstandard och etiska riktlinjer

Genom en branschstandard skapas möjligheten att få ordning och ökar förutsägbarheten och tydligheten i vad kunder och granskade kan kräva och förvänta sig. Seriösa aktörer som arbetar med hög transparens och integritet kan genomföra sitt arbete med stor samhällsnytta.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.