En gemensam definition av bakgrundskontroller skulle ge förutsägbarhet för arbetsgivare och den som granskas

Det saknas fortfarande en branschgemensam definition av vad en bakgrundskontroll ska innehålla för att ge en rättvis och oberoende bild. Andra branscher arbetar med självreglering och standarder, inte minst för att undvika lagstiftning som riskerar att slå fel och begränsa verksamheten på sätt som inte avsetts.

Branschstandard och etiska riktlinjer

Genom en branschstandard skapas möjligheten att få ordning och ökar förutsägbarheten och tydligheten i vad kunder och granskade kan kräva och förvänta sig. Seriösa aktörer som arbetar med hög transparens och integritet kan genomföra sitt arbete med stor samhällsnytta.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.