Trots strikta regelverk har flera lagstiftade initiativ mjukat upp delar av användandet av bakgrundskontroller i USA. Förändringarna kan påverka det amerikanska samhället i stort, till det positiva.

De utmaningar USA upplever i frågor som diskriminering, rasism och kriminalitet har lett till att flertalet stater på sistone har lagstiftat mildare kring bakgrundskontroller än tidigare. Anledningen är tydlig: lagstiftarna vill öppna dörren för människor som tidigare hamnat utanför arbetsmarknaden. 

Det har länge talats om ett A-lag och ett B-lag i USA, där medborgare kategoriseras och segregeras. Till skillnad från i Norden, där vi ofta hellre friar än fäller, är lagen hårdare i USA. Den amerikanska opinionen som vill ändra på uppdelningen har dock nått viss framgång, något som syns tydligt i vissa delstater.

I rättvisans tecken

I New York och Kalifornien har man exempelvis klubbat igenom The Fair Chance Act som ska underlätta för ex-kriminella att få en andra chans i arbetslivet. Bakgrunden byggde på en tydlig problematik – i somliga städer är mer än hälften av invånarna tidigare dömda. En nolltolerans mot brottshistorik skapade svallvågor som märktes av i samhället. 

Rent konkret kan uppmjukningen av bakgrundskontrollprocessen handla om att reglera vilka frågor som får ställas under en intervju, när i rekryteringsprocessen bakgrundskontrollen får genomföras – ibland först efter jobberbjudandet – och för vilka roller ekonomisk historik får granskas.

På andra håll finns regler som ban the box, vilket innebär att man som arbetsgivare inte får fråga kandidaterna om de har ett kriminellt förflutet redan i jobbansökan. Tidigare har just det nämligen skett, via en ruta där kandidaten fått kryssa för ja eller nej. 

Komplexiteten sitter i skillnaderna

De många, delstatsstyrda olikheterna gör inte saker och ting så enkelt för dig som rekryterar från, eller gör affärer med, USA. Det kan verka omöjligt att hålla koll på vad som gäller, från delstat till delstat, och hur en bakgrundskontroll ens ska genomföras beroende på geografisk utgångspunkt inom USA. Omöjligt är ett starkt ord, men låt oss säga såhär: Det är ytterst komplicerat.

Inom USA finns få aktörer som erbjuder delstatsöverskridande bakgrundskontroller, just i och med den stora, juridiska differensen dem emellan. Betydligt vanligare är förekomsten av lokala aktörer i respektive delstat, som har sin expertis i hur den aktuella delstatens bakgrundskontroller ska genomföras. 

När vi som extern leverantör av bakgrundskontroller ska genomföra en amerikansk granskning samarbetar vi med delstaternas specialiserade företag. Det är det absolut mest effektiva och säkra sättet att genomföra bakgrundskontroller i USA. Sägningen don’t try this at home passar onekligen in i sammanhanget.

Vill du veta mer om amerikanska bakgrundskontroller? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.