Bakgrundskontroller behövs för att skydda barnen – kommuner, myndigheter och företag måste hjälpas åt för att göra skillnad

I april publicerades en debattartikel i flertalet tidningar där sju representanter från Centerkvinnorna på Öland skriver om hur det är barnen som betalar det högsta priset när samhället sviker. Debattartikeln har sin grund i en rapport från Barnrättsbyrån och Childhood som visar på mycket allvarliga brister och förekomst av rena övergrepp på SiS-hem, där ungdomar placeras för statlig tvångsvård.

Att skydda några av de mest utsatta barnen borde vara en självklarhet. I artikeln efterlyser debattörerna en mängd olika åtgärder. En av de mest centrala handlar om att garantera att de personer som arbetar på hemmen har rätt kvalifikationer och att bakgrundskontroller ska genomföras på all personal som arbetar på SiS-hem. Bakgrundskontroller behövs för att skydda barnen.

Barometern OT: Barnen betalar priset när samhället sviker