Arbetsgivare friar hellre än fäller. Hos de tjugo procent där avvikelser upptäcks i kontroller, får åttiosex procent av dem ändå jobbet. Ingen arbetsgivare letar fel för att kunna sätta dit den arbetssökande, syftet är att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för alla inblandade. Avgörande faktorer för arbetsgivarens bedömning är upprepade beteenden, hur länge sedan det inträffade, kandidatens ålder då det hände eller om det är relevant för det aktuella jobbet. I slutändan är det dialogen med kandidaten om det som kommer fram som avgör. Ärlighet varar längst. Det är bättre att veta. 

Nästan alla våra kunder uppger att de önskar att fler kandidater vågade äga sin historia om de vet att något kommer att dyka upp i en bakgrundskontroll som utförs.

Läs mer om hur vi jobbar med bakgrundskontroller. 

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.