Känner du dina kunder? Det kan ses som en märklig fråga egentligen, men för bank och finanssektorn är det en fråga associerad med lagkrav och sanktioner. Svenska företagen måste följa regelverk som jobbar mot penningtvätt, terrorismfinansiering och ekonomisk brottslighet. I Sverige är detta huvudsakligen reglerat av lagen mot penningtvätt. En av de senare åtgärder reglerade i denna är principen Know Your Customer = KYC.

Kortfattat inne bär KYC att berörda institutioner ska ha kännedom om sina kunder, en serie processer enkelt summerat som:

• Identifiera sina kunder – vem eller vilka är kunden, vad är deras bakgrund?

• Veta verklig huvudman – vem är det som faktiskt äger kundbolaget?

• Veta syftet med affärsförbindelse – varför vill kunden inleda affären

Förenklad process

Vad KYC i verkligheten oftast innebär är dock en förenklad process mer i syfte att uppfylla lagkrav snarare än faktiskt utföra en effektiv KYC. Många av er som läser kan eventuellt känna igen sig i att ni har svarat på några enklare frågor sist ni var i kontakt med banken. Frågorna kan ha varit ”var kommer dina kapital ifrån” eller ”kommer du göra transaktioner till utlandet”. Syftet är som ovan beskrivit att förstå vem du är, vad du har för syftet med affärsförbindelse efter att ha kontrollerat att du är den du utger att vara. En sådan process kan ta några minuter att genomföra.

Men kan några enkla, icke kontrollerade frågor verkligen ge effekt och ge finansinstitut adekvat kunskap om en kund? Kan en KYC analysera de reella riskerna med affärsrelationen? De flesta storbanker förlitar sig i dag på team av massrekryterade analytiker och gör inga djupare efterforskningar i vad eller vilka som ligger bakom deras kundbolag. KYC har dessutom svagheten att den lägger majoriteten av fokuset på penningtvättsfrågor. Penningtvätt inte är den enda avgörande faktor som kan störta ett företag och drar dess eget och dess affärspartners namn i smutsen. Att ha haft affärsrelationer med ett företag som har framkommit i mycket negativa sammanhang kan vara minst lika skadligt och ett rykte kan ta år att reparera, om ens möjligt.

Hos ToFindOut arbetar vi aktivt med att på ett riskbaserat sätt ta hänsyn till flera faktorer än bara de som direkt relateras till penningtvätt. Detta är gynnsamt för alla bolag som ska ingå i en ny affärsrelation, även i de sektorer som inte regleras av penningtvättslagen. Våra analyser är baserade på utarbetade metoder där vi analyserar företag och nyckelpersoner mot ett flertal faktorer som finansiell historik, juridisk information och strukturell uppbyggnad. Summering är att ja KYC är tillräcklig för att uppfylla lagkrav men inte tillräcklig om företag vill värna om sin integritet och minimera risker.