På kort tid har bakgrundskontroller gått från att vara en lågintresseprodukt till att bli en kvalitetsstämpel. Birgitta Edlund, vd på ToFindOut, om när proppen släppte.

Glöggminglens tid är snart här. Ni anar inte hur många år jag har stått där, med en liten kopp i handen, och berättat om vad en bakgrundskontroll är. Elva, för att vara exakt, men vem räknar?

Ibland har jag mötts av ögon som smalnar; en viss misstänksamhet. “Är du privatdetektiv?”, har någon frågat. I andra fall har samtalspartnern inte helt kunnat dölja sitt ointresse. “Jaha, bakgrundskontroller säger du… Jag förstår.”. Det har inte alltid varit det livligaste eller engagerande samtalsämnet, fram tills nu.

I år blir det annorlunda, vågar jag påstå. Bakgrundskontroller diskuteras numera flitigt i massmedia, i lunchrum och på ledningsgruppsmöten. Det är en conversation starter, som leder till givande dialoger om transparens, trygghet och mänsklighet. Själv märker jag även av den ökade medvetenheten i våra kundmöten.

Fler och fler företag väljer att inte bara sätta en policy för bakgrundskontroller; de ser även över själva implementeringsprocesserna. Det är ett mognadstecken, likväl som ett bevis på ett ökat ansvarstagande. Bakgrundskontroller adderades tidigare tämligen godtyckligt till rekryteringsprocessen – när nyckelroller rekryterades eller när magkänslan sa ifrån.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det olyckligt. Utan att klanka ned på magkänslan för mycket – ibland har den rätt – så håller de flesta med om att den tillhör kategorin subjektiva fenomen. Sett till rättviseaspekten är en ad hoc-inställning till bakgrundskontroller också snäv. Att skapa en trygg arbetsplats innebär så mycket. Bakgrundskontroller är en del av helheten, en ack så viktig sådan.

Medan bakgrundskontroller blir en allt vanligare del ökar också pressen, grupptrycket. “Gör alla andra bakgrundskontroller nu, ligger vi efter”, är frågan som hänger i luften. Det snabba svaret är att ja, väldigt många har – eller är i färd att – införa bakgrundskontroller till sin rekryteringsprocess.

Så, istället för att skjuta beslutet för långt framför er: Möt stressen, fatta beslut och ta avstamp. Vi pratar säkert mer över en glögg?

Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!