Funderar ni på att etablera produktion utomlands? Kanske är ni på väg att köpas upp av en global aktör? Kul! Men vet ni egentligen vem ni gör affärer med?

Under året har svenska storföretag figurerat i media under bekymmersamma rubriker, då de stått under utredning för korruption och mutbrott hos myndigheter i både USA och ett flertal europeiska länder. I ett de senaste fallen utdömdes Ericsson av amerikanska myndigheter att betala 12 miljarder kronor i förlikning, trots att förseelserna inte varit i närheten av amerikansk mark.

Det är dyrt att inte veta. Nu är det naturligtvis mycket sällsynt att den ekonomiska effekten blir så stor som i det aktuella fallet. Men den lavin av elände som kan utlösas när bristfällig information leder till tveksamma samröre är inte att underskatta. Det riskerar inte bara att sätta er i en hel massa arbete, utan också att underminera bolagets trovärdighet och rykte. Förutom att tappa kunder och medarbetare riskerar ni också att få leva med en medial skamfläck i toppen av sökresultaten för all framtid.

Högre krav på affärer i internationell miljö

Utvecklingen både globalt och på europeisk nivå går mot en harmonisering av internationella regelverk för bekämpning av korruption, penningtvätt och bestickning. Detta ställer högre krav på alla företag som gör affärer i internationell miljö – oavsett om det gäller samgåenden med utländska bolag eller egna produktions- och exportsatsningar.

Har du koll på vad som gäller?

Eller ännu viktigare: Vad vet du om den du gör affärer med?

ToFindOut kan hjälpa dig ta reda på mer.

Vi hjälper er söka upp och identifiera risker. Våra rapporter ger dig bättre beslutsstöd vid internationella avtal och samgåenden, men tjänar även som underlag för att säkerställa att ni inte omedvetet bidrar till penningtvätt och korruption.