IDD – Insurance Distribution Directive

Solvens 2: Att vara lämplig vid varje tidpunkt

Försäkringsföretag ska vid varje tidpunkt kunna säkerställa att deras medarbetare är lämpliga för jobbet. Men vad innebär egentligen “vid varje tidpunkt”? Tidspress och resursbrist gör att företag [...]

By |2021-11-28T20:31:39+00:00juni 9th, 2020|IDD - Insurance Distribution Directive, Uncategorized|

Paradigmskifte för pensionsföretagen

Tjänstepensionsföretagen står inför stora förändringar - både vad gäller deras erbjudande och interna processer. En av anledningarna är det nya direktivet IORP 2. Pensionsspecialisten, advokat Magnus Dahlgren [...]

H(a)R ni koll på lagarna inom finans? 

Vi genomgår just nu en period där allt strängare lagar, regler och riktlinjer påverkar våra dagliga verksamheter. Inte minst när det gäller rekryteringsfrågor. Har ni koll på [...]

By |2021-11-28T20:18:46+00:00februari 11th, 2020|HR - Human Resources, IDD - Insurance Distribution Directive|

Modernt ledarskap handlar om transparens

Finansbranschen verkar under en rad regelverk, som bland annat inkluderar lagkrav på lämplighetsbedömning. Öppenhet och ansvar är en självklarhet för oss som arbetar inom en förtroendebransch, [...]

Go to Top