Så här går en bakgrundskontroll till

Här finns en sammanfattande film över bakgrundskontroll vid rekrytering. Filmen går endast igenom detta på en grundläggande nivå, men lyfter ändå det mest väsentliga. Observera dock att vissa detaljer gällande inloggning ändrar sig med tiden. 

Tillbaka till våra andra e-guider ->

Lär dig ännu mer om bakgrundskontroller på branschorganisationens hemsida: Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Där kan du läsa om den satta branschstandarden, etiska riktlinjer, god sed och GDPR-praxis. Med mera. Vi är givetvis medlemmar i BKF och går i bräschen för den seriösa bakgrundskontrollbranschen.