Fastighetsägare: Vet du vem du hyr ut till?

Som fastighetsägare riskerar du att hållas ansvarig om brottslig verksamhet förekommer i dina lokaler. Det bästa sättet att undvika detta är att ha koll på vilka man hyr ut till.

Svensk lagstiftning saknar idag en allmän civilkuragelagstiftning, men däremot finns det flera olika typer av underlåtenhetsbrott, d.v.s. situationer där den brottsliga gärningen består i ett icke-agerande trots att skyldighet att handla föreligger. Denna skyldighet kan vara både uttryckligt lagstadgad, men även gälla situationer där det inte finns något direkt påbud i lagen. För fastighetsägare förknippas underlåtenhetsbrott ofta med den handlingsplikt som föreligger gällande exempelvis snöröjning eller halkbekämpning. Mindre känd är det underlåtenhetsbrott som aktualiseras om fastighetsägaren tillåter att ens lokaler på ett eller annat sätt utnyttjas i brottsliga syften – som hyresvärd kan man nämligen dömas för koppleri om man är medveten om att en lägenhet eller lokal används för prostitution och inte vidtar tillräckliga åtgärder för att avbryta verksamheten. En undersökning utförd av Fastighetstidningen visar hur problematiken kan drabba alla fastighetsägare, från enskilda lägenhetsinnehavare till bostadsrättsföreningar som hyr ut små affärslokaler till stora fastighetsbolag med köpcentrum och logistikcenter.

En misstanke om att en hyresgäst utnyttjar en lokal på sådant sätt och oförmåga att komma tillrätta med situationen kan i värsta fall leda till flera års fängelse, men utöver detta finns det många andra faktorer som är försvårande för en verksamhet. Närvaron av kriminella element kan leda till otrygghet bland boende och hyresgäster, till nedsvärtat rykte och till att fastigheter förlorar värde när seriösa aktörer direkt eller indirekt trycks ut. Oseriösa hyresgäster är även mer benägna att kringgå andra regler kopplade till miljö och trivsel. Det är därför viktigt att inte bara se kontroller av hyresgäster som en säkerhetsfunktion – istället bör det ses som en del av hållbarhetsarbetet. Att detta arbete ibland är svårt att prioritera har uppmärksammats av branschmedia.

Att ta reda på vem som hyr av kräver en serie kontroller:
• Vem är huvudmannen som vill hyra? Är hen straffad, har betalningsanmärkningar, märkliga företagsupplägg, ett flertal konkurser bakom sig?
• Vad är det för företag? Vilken bransch arbetar de inom (vissa branscher är mer riskfyllda än andra)? Vilka andra intressenter kan finnas inblandade? Vad har dessa för bakgrund?
• Verkar affärsupplägget rimligt? Har de inblandade erfarenheter från liknande affärer?

Alternativt söker du hjälp med dessa frågor. ToFindOut arbetar idag med att hjälpa företag och organisationer att bättre förstå sina motparter, hyresgäster och underleverantörer. Kontakta oss så berättar vi mer.