Entreprenörsansvar i byggbranschen– vad innebär detta?

För den intresserad av företags sociala ansvar (CSR), arbetsrättsfrågor och internationell rörlighet var regeringens senaste lagförslag om entreprenörsansvar inom byggbranschen mycket intressant. I korthet innebär förslaget att arbetstagare på svenska arbetsplatser skall garanteras mottaga skälig lön och i fall där arbetsgivare vägrar betala ut denna så skall lönefordringarna förflyttas till det företag som anlitat arbetsgivare, alternativt huvudentreprenören för projektet.

Varför detta?

Förslaget beskrivs som ytterligare ett steg i regeringens kampanj att stärka arbetsskyddet och komma undan med det massiva fusket som tyvärr ständigt visar sig i byggsektorn. Branschorganisationen Fair Plays granskning under 2017 hittade enbart på inkomna tips 42 fall av misstänkta brott i branschen, involverade totalt 93 företag. Flera av dessa fall inkluderade klassiska metoder såsom att samma personer startade bolag efter bolag för att få in pengar och sedan låta dem gå i konkurs.
Regeringen har redan tidigare genomfört skärpningar av regleringarna inom sektorn såsom införandet av elektroniska personaliggare på byggarbetsplatser. Den nya lagen skall enligt regeringen verka i ett förebyggande syfte och ge incitament för företag att se till att de inte anlitar oseriösa underleverantörer. Generellt sett så har regeringen tidigare satt som mål att i synnerhet offentliga upphandlingar (som står för en betydande del av byggsektorns affärer) skall motverka lönedumpning.

Hur har branschen reagerat?

Branschen har generellt sett reagerat negativt på förslaget. Svenskt näringsliv såväl som Sveriges Byggindustrier och mindre branschorganisationer har samtliga menat att förslaget kommer att straffa seriösa aktörer och göra det svårt för framförallt mindre aktörer att hävda sig på marknaden. Fackförbundet byggnads har å andra sidan varit mer positiva till förslaget, föga förvånande då de själva har drivit frågan.

Ta del av vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress nedan så kommer vi skicka ut uppdateringar om nya intressanta artiklar och matnyttig information till dig!