ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Vi samlar varken in eller lämnar ut information som rör etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter.

Våra källor är öppna för offentligheten och för att vara säkra på att vi får information om rätt person använder vi oss bara av ditt personnummer, inte namnet, när vi efterfrågar information. Det är därför vi vill att du bekräftar ditt personnummer när du godkänner att vi genomför bakgrundskontrollen. Vi lovar att ditt personnummer inte kommer att användas i något annat syfte än att ta fram information om dig och vi kommer heller inte att lämna det vidare till någon annan.

Den färdiga rapporten levereras endast till den som beställt den, ingen information sprids till någon annan och all information raderas hos oss 14 dagar efter leverans.