De ekonomiska kontrolluppgifterna är bara en av flera delar i bakgrundskontrollen som syftar till att ge en helhetsbild av dina fakta.