Det är mer effektivt tidsmässigt, men främst för att det ger en objektiv kontroll vilket gynnar dig som kandidat då det externa företaget som gör detta inte har någon som helst relation till dig som kandidat.