Belastningsregister och bakgrundskontroll är inte samma sak

Syftet med ett registerutdrag är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Det är inte lagstiftarens mening att utdraget ska användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.