När vi levererat den färdiga rapporten till vår uppdragsgivare sparar vi bara information om dig i maximalt 14 dagar. Därefter raderas all information och vi kan då inte längre se vilka vi utfört kontroller på. Vi rekommenderar även våra kunder att spara så lite information som möjligt, det vill säga helst bara datumet och beställaren för bakgrundskontrollen och ingen annan detaljinformation.