Du har rätt att få ut en kopia på din bakgrundskontroll efter att vi levererat den till vår uppdragsgivare. Den blir alltid tillgänglig på din egen sida hos ToFindOut. Vi raderar som sagt all information efter maximalt 14 dagar och rekommenderar även våra uppdragsgivare att inte spara den fullständiga rapporten. Eftersom vi arbetar med originalkällor har du möjlighet till rättning om det är någon uppgift som inte stämmer.