ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Våra källor är öppna för offentligheten, men vad som kan bedömas som lämpligt eller olämpligt för jobbet måste vi hänvisa till våra kunders egna regler. Men för de flesta är det alltid en helhetsbedömning de gör och vi måste be dig att ställa denna fråga till arbetsgivaren. Bakgrundskontrollen är ett av flera beslutsunderlag de har för det slutliga valet.