ToFindOut kontrollerar och kompletterar redan känd information så som personalia, ekonomisk kontroll och juridiska spörsmål. Vi kan också verifiera uppgifter som du som kandidat har gett i ditt CV eller under intervjuprocessens gång.

Det framgår alltid exakt vad ToFindOut ska verifiera i varje enskild bakgrundskontroll. Det framgår tydligt i det dokument som alla sökanden/konsulter får ta del av innan godkännande lämnats och bakgrundskontrollen påbörjas.

ToFindOut värderar ingen information utan formulerar oss neutralt i våra rapporter. Vi ger därför inga rekommendationer om eventuell anställning. Detta beslut är alltid upp till våra kunder.