Efter att ett samtycke har godkänts och kommit in till oss har ToFindOut en rapport färdigställd efter cirka 3-4 dagar.