Kontroll styrelse – hur går det till när ni kollar styrelsemedlemmarna?

Att granska styrelseledamöterna kallas för att genomföra en ledningsprövning. När ToFindOut granskar styrelser görs detta genom en objektiv granskning med mål att säkerställa att personen ifråga har uppgivit korrekta uppgifter. Detta gör vi genom att samla in uppgifter från myndigheter och instanser. Vi undersöker också om individen förekommer i trångmål, som domstolsfall.