CV-verifiering: Kommer ni att kontakta min nuvarande arbetsgivare?

Om en eventuell CV-verifiering ska genomföras framgår det i samband med att du initialt får information om bakgrundskontrollen. En naturlig och ofta förekommande fråga från kandidater, vars CV ska verifieras, är om vi kontaktar nuvarande arbetsgivare. För det mesta utesluts denna punkt i researcharbetet. I de fall vi behöver verifiera en pågående anställning gör vi detta på ett sätt som inte röjer kandidaten.