Vi måste verkligen hänvisa till den arbetsgivare som du har sökt jobb hos. ToFindOut lämnar inga som helst rekommendationer. Vi gör endast en sammanställning av informationen som kommer från de källor som du en gång har fått information om.