Alla sökande som har genomgått en bakgrundskontroll via oss får, genom en länk på den egna sidan, en inbjudan till en enkät med frågor om hur de upplevde det hela, alltifrån hur och när man fick informationen och hur man ser på arbetsgivaren. Du ska alltså inte ta ställning till själva innehållet i bakgrundskontrollen utan din syn på arbetsgivaren är det vi vill komma fram till. Även denna är frivillig att delta i och självklart är du anonym, tack på förhand att du svarar!