Detta beror på vilken typ av information det handlar om. T.ex. vad gäller juridiska ärenden är huvudregeln att vi går 5 år tillbaka.  Skulle vi ändå på något sätt kunna gå längre tillbaka i tiden vad gäller juridiska ärenden gör vi en avvägning med arbetsgivaren om det anses relevant. Viktigt att nämna är att ToFindOut oftast bara får ut så mycket som myndigheter lagrar elektroniskt, vilket är ungefär 2-9 år tillbaka i tiden.