Det är väldigt olika beroende på vad det är för sorts information, men ToFindOut får oftast bara så mycket som myndigheter lagrar elektroniskt, vilket är ungefär 3-9 år tillbaka i tiden.