De flesta av våra kunder gör bakgrundskontrollen på slutkandidaterna. Just för att den är ett av flera beslutsunderlag de har för det slutliga valet. Det som kan vara viktigt att komma ihåg är att det är ett seriöst moment för våra uppdragsgivare och inget som de gör utan att det finns en policy hos bolaget.