Om direkta sökningar på dig skall ingå i din bakgrundskontroll, så står det uttryckligen att ToFindOut kommer genomföra mediasökning i det dokument du får ta del av innan du lämnar ditt godkännande. Sökningar på internet och ”googling” ingår endast i vårt största rapportpaket som brukar användas för tjänster på vd- och styrelseledamotsnivå. Här vill ToFindOut poängtera att rent generellt så är vi lite skeptiska och restriktiva vad gäller saker vi hittar på nätet om personer. Vi vill arbeta med fakta och man kan varken lita på källan eller informationen till hundra procent och det är oseriöst att vidareförmedla den typ av information, tycker vi.