Du får alltid en kopia på din egen rapport. Den kommer efter färdigställandet av rapporten att bli tillgänglig för dig i sin helhet på din egen sida. Är information i rapporten felaktig ska du kontakta oss direkt så dubbelkollar informationen. Har det blivit fel hos oss ändrar vi. Men är det en felaktig uppgift i myndighetens system så ber vi dig kontakta dem för så kallad rättning.