Om en referentverifiering ska genomföras framgår det alltid i samband med att information lämnas till dig om att bakgrundskontrollen ska ske. ToFindOut kontaktar aldrig angivna referenter direkt. Vi kontaktar angiven arbetsgivare och verifierar att referenten är/tidigare har varit anställd samt bekräftar att angiven befattning stämmer.