Det ska vara lätt att göra rätt – det är en bra tumregel när det kommer till vilken policy som helst. Följ våra tre steg för att göra ert arbete med bakgrundskontroller smidigare.

1. En del av helheten

En bakgrundskontroll kan inte missas om den görs till ett naturligt steg av arbetsgången. Ett tips är att bygga in granskningen som ett moment vilket behöver genomföras, exempelvis innan ett anställningsavtal kan utfärdas. På så vis blir kontrollerna en rutin.

För att skapa den sortens regel kan antingen olika sorters tekniska systemstöd nyttjas, där det blir omöjligt att gå vidare till nästa steg utan en godkänd bakgrundskontroll. Det kan i många fall dock räcka med ett enkelt rutindokument.

2. Förbered kommunikationen

Information är nyckeln till att få kandidaten att känna sig bekväm genom hela processen. Formulera därför, i förväg, den kommunikation som ni vill dela med kandidaterna. Exempelvis kan ni skriva en standardtext om varför och hur ni gör granskningen – en text som sedan förmedlas i jobbannonsen samt i mail.

Värdet av det personliga mötet är högt. Skapa därför tid för samtal om bakgrundskontrollen, helst både över telefon och under intervjun. För att skapa samstämmighet kring hur ni kommunicerar med kandidater är det hjälpsamt att även där ha en mall att luta sig mot.

3. Skapa en beslutsgrupp

Genom att skapa en formell beslutsgrupp förbereder ni er på vad som händer när avvikelser dyker upp i bakgrundskontroller. Dessutom ger det en kontinuitet i ert arbetssätt; beslut baseras inte på dagsformen hos den enskilde beslutsfattaren.

Beslutsgruppen ska kunna sammankallas snabbt när det behövs, det är därför viktigt att den inte är för stor. Bra roller att ha med i beslutsgruppen är en HR-medarbetare, en HR-chef, ytterligare en högre chef eller en säkerhetsansvarig.

Vill ni höra mer om vår best practice för att implementera och efterfölja policys för bakgrundskontroller? Boka in ett möte med oss, så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!