Kunderna rekommenderar ToFindOut – NPS-resultat i världsklass!

I början av 2017 genomförde ToFindOut en kundundersökning där vi frågade våra kunder om deras åsikter om ToFindOut. En av frågorna gav oss ett Net Promoter Score (NPS)*, ett värde som visar hur pass villiga ToFindOuts kunder är att rekommendera våra tjänster till andra. NPS är en väletablerad mätmetod och används över hela världen. Ett högt NPS-värde visar att ett företag inte bara har nöjda kunder – kunderna har dessutom tagit steget till att bli ambassadörer. En rekommendation från en ambassadör skapar förtroende som få reklamkampanjer kan mäta sig med. Det ligger alltså i alla företags intresse att få ett högt NPS-värde.

Återkommande kunder de främsta ambassadörerna

Det övergripande resultatet för ToFindOut gav ett NPS-värde om 58, en siffra som oavsett bransch räknas som mycket bra. Men om man dessutom isolerar ToFindOuts största kunder i undersökningen så är NPS-värdet så högt som 73 – ett resultat i världsklass.

Att viljan att rekommendera ToFindOuts bakgrundskontroll ökar i korrelation till hur ofta man själv återkommer som kund, är en upptäckt som vi tycker är särskilt intressant. Då en av sex rapporter visar på avvikelser av något slag kan vi se att kunder som gjort fler bakgrundskontroller naturligt också hittat fler avvikelser, och ju fler avvikelser man hittat desto mer ser man värdet i kontrollerna.

Fler bakgrundskontroller ger ökade insikter kring rekryteringen i stort

Flera av våra kunder har uttryckt att hela rekryteringsprocessen förbättras av att genomföra bakgrundskontroller; det skapar en fördjupad dialog mellan företag och kandidat, och öppnar upp för kandidaten att kunna vara ärlig om eventuella ”bumps on the road”.

Att utföra bakgrundskontroller handlar heller inte om att stänga folk ute – många anställs trots att det uppdagas saker i rapporten som inte kommit fram på intervjun. Målet är inte att hitta felfria supermänniskor utan att verifiera det kandidaten själv sagt och på så sätt skapa trygghet och förtroende: en insikt som vi ser att våra kunder får först efter att ha genomfört några bakgrundskontroller. Vi på ToFindOut ger heller inga rekommendationer om huruvida företaget ska anställa kandidaten eller ej, men däremot lyfter vi gärna frågan: är det här relevant för tjänsten?

Fortsatt utveckling på agendan: nu vill vi bli ännu bättre!

Förutom ett osedvanligt högt resultat så gav NPS-undersökningen ToFindOut också många viktiga input till hur verksamheten kan förbättras ytterligare. Att vara tydligare med hur och varför vi samlar in information är ett sådant exempel som vi verkligen ser fram emot att ta oss an, likaså att på ett ännu bättre sätt anpassa tjänsterna för varje kunds enskilda behov.

För hur roligt och uppmuntrande och bekräftande ett så här högt NPS-värde än är, och hur glatt våra kunder idag än vill rekommendera ToFindOut vidare, så är fortsatt utveckling högsta prioritet!

Idag utförs bakgrundskontroller på 90% av alla rekryteringar i USA och tack vare vår globaliserade samtid ser vi att svenska företag går åt samma håll. Därför måste ToFindOut, som branschledare i Sverige, ta ansvar för att fortsätta utveckla branschen och tjänsterna på ett på säkert, effektivt och på samma gång ytterst människonära sätt.

*) Hur räknas Net Promoter Score ut?

Kunderna får svara på frågan ”Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera ToFindOut till en vän eller kollega?” genom att gradera svaret mellan 0 och 10. Svaranden som sätter 0-6 räknas som kritiker – kunder som inte är nöjda och som dessutom tenderar att tala illa om varumärket. De som sätter 7-8 räknas som neutrala och de som sätter 9-10 räknas som ambassadörer. För att få fram NPS-värdet subtraherar man procentandelen kritiker från procentandelen ambassadörer och resultatet blir då någonstans i spannet -100 till 100, där allt över 50 klassas som riktigt bra.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!