Allt mer information går att finna på internet. Giganterna Facebook och Google vet ofta mer om oss än vad våra partners gör och i framtiden kommer det att bli allt enklare att söka upp information om vänner, dejter och anställda. Därför är transparens i sökandet efter information oerhört viktig för allas vår integritet, menar Birgitta Edlund, vd på ToFindOut.

För några år sen lyssnade jag på en podcast med Alexander Bard där han pratade om digitaliseringen och om hur det snart inte skulle kunna gå att hålla någonting hemligt längre. Allt kommer att gå att finna online och gränsen mellan offentlig och privat information blir allt otydligare. 

Det han pratade om är en naturlig del av digitaliseringen som många känt av sedan länge. Vi lägger upp allt mer av våra liv online utan att förstå att den information vi delar med oss av sparas och aldrig försvinner. Och det finns många aktörer som desperat samlar och säljer den data vi frivilligt delar med oss av. Podcasten spelades in före pandemin och nu har digitaliseringen tagit ett ännu större kliv framåt. GDPR och reglerna kring personuppgiftshantering har aldrig känts så aktuella som när vi haft bokstavlig kamerainsyn in i varje kollegas hem. 

 

Att hantera data med respekt
När mängden data är så stor och lättillgänglig blir det svårt att säkra integriteten hos den man söker information om. Därför är det så viktigt att det finns företag och organisationer som värnar om att hanteringen av data går till på rätt sätt. När det gäller bakgrundskontroller vid rekrytering kanske du frågar dig: Varför ska jag anlita ett företag när jag kan hitta all information online själv? 

Svaret är just för att värna om kandidatens integritet samtidigt som du säkerställer att du får relevant information som du behöver vid rekryteringen – men inte mer. Ett företag som ToFindOut använder sig av helt transparenta processer gentemot kund såväl som rekryt. Vi har sysslat med detta i många år och vet hur man hittar just den informationen som behövs samt hur man presenterar den samtidigt som man värnar om kandidatens integritet. Kandidaten är fullt medveten om alla steg i processen och det handlar inte om att föra någon bakom ljuset. Snarare om att belysa den information som är relevant för processen. För tretton år sedan, när ToFindOut var nystartat, funderade vi på hur vi skulle profilera oss. Skulle vi vara ett detektivbolag som gömde oss i buskarna och grävde fram hemligheter? Vi förkastade denna idé mycket snabbt och kom fram till att transparens skulle bli nyckeln till vår verksamhet. Vi handlar med information. Det vi tar fram ligger till grund för beslut som kan påverka de inblandades liv – därför är det av yttersta vikt att vi är transparenta under hela processen och värnar om samtligas integritet. 

Ta offentlighetsprincipen som exempel. Den innebär att allmänheten har rätt till att veta vad riksdagen och regeringen sysslar med och vad som ligger till grund för våra myndigheters beslut. De flesta av oss är nyfikna och vill känna att vi är informerade om varje steg i beslutsprocesser som påverkar oss. Vi vill också verka utifrån en offentlighetsprincip som innebär att alla inblandade är informerade och införstådda i varje del av processen.

 

Trovärdighet, transparens och trygghet
I sökandet efter information är trovärdighet av största vikt. På ToFindOut vill vi hjälpa våra kunder att fatta beslut grundade på relevant fakta på transparent vis som respekterar de inblandades integritet. Ändå är många tveksamma inför att söka upp informationen de behöver då de är oroliga för hur det ska påverka beslutsförmågan. Där är det viktigt för företag att komma fram till vad man värdesätter och vill försvara. Hur reagerar ni när ni får information om en kandidat som påverkar ert första intryck av dem? Vilka värderingar är ni inte villiga att böja på? Det är inte roligt att kanske inse att man kanske inte var en så skicklig personkännare som man trodde men det är alltid bättre att veta. Huvudsaken är vilken information man tar fram, hur man tar fram den och hur man gör det. Just sådant kan ToFindOut hjälpa till med. 

Se till att ha all relevant information före du fattar ett beslut för företagets och de anställdas trygghet. Var transparent genom hela processen för alla inblandades integritet. Slutligen, säkra att du får informationen från trovärdiga och opartiska källor för att minimera risken för felaktiga beslut. Tillsammans kan vi fortsätta värna om allas integritet genom transparens och att skilja på det relevanta och det som bör förbli privat.