De flesta har googlat en kandidat, åtminstone någon gång. Det är inget fel i sig; att få en bredare bild av er potentiella medarbetares personlighet är såklart bara positivt. Eller?

Eftersom sökmotorer är numera vår vanligaste källa till information, rent generellt, är det inte konstigt att det googlas under rekryteringsprocessen. En snabb sökning på personen du utvärderar är helt naturligt.

Intresset för kandidaternas liv online har ökat efterfrågan på utökade bakgrundskontroller. Många vill addera ett lager av onlinebeteende till granskningarna för att få en bättre helhetsbild av personen. Innan man faller för frestelsen att ta reda på allt om sin kandidat är det dock viktigt att ställa sig frågan: Hur kan informationen som framkommer påverka mitt beslut?

Vad är en social media check?

I USA och Storbritannien växer utbudet av professionella granskningar via sökmotorer och sociala medier kraftigt. Så kallade social media checks granskar vanligen kandidatens beteende på nätet två, tre eller fem år tillbaka i tiden. Analysen innehåller en riskbedömning kring huruvida personen riskerar att skada företagets varumärke eller kundrelationer, men även om hon eller han verkar ha oönskade personlighetsdrag. Vanligt är även att löpande granska den befintliga personalens konton för att upprätthålla kontroll över deras beteende i nätverken.

En fråga om integritet

Missförstå oss rätt, vi är givetvis för bakgrundskontroller: Motsatsen vore märklig. Problemet med att granska kandidater via sociala nätverk och Google handlar om att det suddar ut gränserna kring vad som är personligt eller privat. Det är därför viktigt för dig som arbetsgivare att, i förväg, besluta hur du ska behandla kandidatens integritet. Låt oss inte heller glömma det faktum att dina anställda bör tillåtas att ha ett liv utanför jobbet!

När du granskar en person online kommer du att få fram information som sannolikt inte är relevant för den eventuella anställningen, men som – medvetet eller inte – färgar din bild av henne eller honom. Aspekter som familjestatus, religion, politisk tillhörighet eller sexuell läggning kan framkomma, vilket direkt eller indirekt kan påverka ditt beslut. Utöver detta får du även ta ställning till ännu mer subjektiv information, såsom val av profilbilder och användarnamn. Mer än hälften, 57 procent, av deltagarna i en amerikansk studie uppgav att de valt bort en kandidat just på grund av deras profiler i sociala medier.

När situationen kräver en granskning

I vissa fall är det nödvändigt med en djupgående granskning av någons digitala närvaro. Det kan handla om seniora personer som rekryteras till nyckelroller, som arbetar med extern kommunikation eller har en hög säkerhetsklassning. I dessa fall, likväl som i situationer där du beslutat dig för att genomföra en granskning, rekommenderar vi att ni låter en tredje part utföra kontrollen.

Genomförandet av en granskning online kan lätt bli subjektiv. Nästan samtliga sociala nätverk du undersöker kommer att ge dig information om kandidaten som privatperson. Det kan därför vara skönt att luta sig mot en redan beprövad metod för att både verifiera och objektivt analysera den information som framkommer.

Vill du veta med? Kontakta oss på ToFindOut idag.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!