Öka säkerheten med bakgrundskontroller som startup

Höga ambitioner är bra och eftersträvansvärt, men att inte blicka längre framåt kan vara riskabelt för snabbväxande bolag. Här ger vi på ToFindOut våra tankar kring hur startups med höga ambitioner kan skapa säkrare rutiner. Att det handlar om bakgrundskontroller kommer nog inte som en överraskning, men hur ska man egentligen tänka som startup? Läs vidare så får du svaret!

Trots att ToFindOut grundades redan 2008 har flera moment ur startup-fasen återaktualiserats, på sätt och vis. På senare år har bakgrundskontroller på den internationella marknaden blivit allt mer efterfrågade, vilket har inneburit en omställning från lokal spelare till global aktör.

Som företag har vi vuxit otroligt mycket och vet hur det är att skala upp en verksamhet. Vi har därför insikter kring vilka utmaningar som företag i liknande situationer kan ha.

Vanligt är att det blir en svår omställning att gå från startup till nästa nivå. I en uppstartsfas är många i företaget generalister, alla arbetar med allting. I takt med att organisationen växer krävs det att allt fler nyckelpersoner kommer in i verksamheten. Plötsligt kan tre nya specialister behöva ersätta en generalist för att skala upp verksamheten. Det kan exempelvis handla om rekryteringsprocesser som måste gå snabbt. Risken med högt tempo är dock att många börjar tumma på säkerheten.

Ta personalinvesteringar på allvar

Att ett företags värde utgörs av medarbetarna, är en sliten men ändock sann, klyscha. Det viktiga är inte bara att anställa personer, utan att anställa rätt personer. Vi menar att fler måste se rekryteringar som investeringar.

Människorna bakom varumärket är den viktigaste tillgången ett företag har. Precis som med vilken investering som helst är det högsta prioritet att veta vad, eller i det här fallet vem, man investerar i. Det är lätt att bli fartblind och missa viktiga uppgifter om vem personen är, eller har gjort tidigare. Sådant som enkelt går att ta fram genom bakgrundskontroll.

I en tid då i stort sett allt kretsar kring IT råder det stor efterfrågan på kompetent arbetskraft. Utbudet är betydligt lägre. När man väl hittar rätt techtalang är det lätt att vilja snabba på rekryteringsprocessen.

I pressade rekryteringssituationer riskerar man att göra avkall på säkerheten, på grund av desperationen efter att få in kompetens i bolaget. Det kan till och med vara så att man inte har några säkerhetsrutiner i samband med att man gör rekryteringar. Där kan vi bidra med vår kompetens och effektivisera processen. Vi skapar trygghet med våra bakgrundskontroller – så att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vill du läsa mer om hur ni kan öka säkerheten med bakgrundskontroller som startup?

”Att strunta i bakgrundskontroller är bara dumheter” – Jenny Berge, vd på SalesOnly

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!