På snabbväxande, stora företag är säkerhetsrutinerna en del av bolagets DNA. Vi har tittat närmare på hur företagets säkerhetsluckor kan minskas ytterligare, genom att knyta ihop två specialistroller – rekryterarna och säkerhetsexperterna.

Begreppet säkerhet kan te sig abstrakt för många. Det är lätt att ta för givet att arbetsgivaren tar ansvar för alla medarbetares säkerhet, genomför riskbedömningar och agerar då det är nödvändigt. Du som verkar i Stockholm och var på din arbetsplats under terrorattentatet på Drottninggatan kanske för första gången fick se en av företagets mer explicita säkerhetsrutiner in action. Den tydliga kommunikationen, mobilisering av vakter på kontoret, en krishanteringsgrupp med utvalda chefer.

Hur säkerhet hänger ihop med rekrytering kan verka oklart. Jämställer du säkerhetsfrågan och medarbetarnas upplevda trygghet blir kopplingen mer logisk. För dig som är beteendevetare har du god insyn i hur viktigt det är för oss människor att känna trygghet. För att uppnå det inrättar vi en rad säkerhetsrutiner – löper som en röd tråd genom vår vardag. Vi barnsäkrar våra hem, kör försiktigt och dubbelkollar att hemförsäkringen innefattar reseförsäkring innan vi ger oss iväg på äventyr. Samma behov av trygghet och säkerhetsrutiner följer med oss till arbetsplatsen.

Som anställd på ett stort bolag är det svårt att överblicka landskapet. Det går inte att lära känna alla kollegor; de kan vara tusentals. Att skapa en känsla av trygghet och gemenskap är en fråga som måste drivas från arbetsgivaren. Genom att addera ett lager av mjuka värden och kulturstärkande aktiviteter kommer man långt, men ett trygghetsarbete kan börja redan vid första kontakt. Vi har samlat våra bästa råd nedan.

Tre tips för att skapa grundtrygghet i rekryteringsprocessen

1) Informera om säkerhetsavdelningens arbete. Till sakens natur hör att säkerhetsarbete ofta är sekretessbelagt – säkerhetsluckor skapas om rutinerna är transparenta. Även om ni inte kan gå in på detalj: Informera kandidaten om hur stor vikt bolaget lägger vid att upprätthålla en säker arbetsplats. Vetskapen om att ni satsar på medarbetarnas trygghet ger en bra känsla i magen.

2) Inför bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Skapa trygghet genom att visa era anställda att ni har koll på vilka som vistas innanför dörrarna. När alla granskas på lika villkor är det lätt för individen att förstå bakgrundskontrollens värde. Våra kandidatundersökningar visar kandidaterna, nästan uteslutande, uppskattar att arbetsgivaren genomför bakgrundskontroller. Det känns bra att veta att arbetsgivaren har koll på alla anställda.

3) Skapa processer för kontraktsskrivande. Ofta kan rekryteringsprocesser gå snabbt, speciellt om en specifik vakans ska fyllas. Med enkla systemstöd och rutiner kan ett säkerhetslager adderas innan en ny medarbetare skriver på sitt avtal. Se på det som en checklista: Har referenstagningen genomförts? Är bakgrundskontrollen genomförd och godkänd? Är eventuella testresultat analyserade?

Vill du ha fler råd kring hur ni kan säkra upp er rekryteringsprocess? Kontakta oss idag.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!