Många pratar om hållbarhet idag, inte sällan kopplat till CSR-frågor. På senare tid har begreppet spridit sig vidare till interna HR-processer, tjänsteutbud och affärsutveckling. Men vad är en långsiktigt hållbar affär och lönar det sig i det långa loppet?

Sveriges ledningsgrupper och styrelser ser sig om efter ledsagare för att hjälpa dem att driva förändringsprocesser inom hållbarhet. Två av landets mest framstående experter inom hållbarhet har mer än sakfrågan gemensamt de delar även namn. Styrelseproffset Gunilla Forsmark Karlsson var tidigare vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv. Innan dess var hon utvecklingschef på Länsförsäkringar AB. Gunilla Östberg har, efter roller som vd, försäljningsdirektör och affärsområdeschef, sedan många år tillbaka konsulterat ledningar och styrelser på några av landets största företag.

Tillsammans har de skrivit boken Hållbara affärer för att slå hål på myten kring motsättningen mellan lönsamhet och hållbarhet. På ett pedagogiskt och handfast sätt syftar boken till att motivera och inspirera företag. Genomförs förändringarna på ett uppriktigt sätt skapar hållbarhetsarbetet affärsnytta för företagen, menar de.

Hållbara företag ett strategiskt vägval

Vi tar det från början. Utöver att rädda vår planet skapar hållbarhetsarbetet tydliga ekonomiska incitament.

– Att arbeta med hållbarhet är ett strategiskt val. Erfarenheten visar nämligen att hållbara företag ger högre avkastning och har en lägre risk än jämförbara företag som inte satsar på hållbarhet. Till exempel visar Nordeas rapport från i höstas att nordiska börsbolag med hög ESG-rating gav i snitt femtio procent högre avkastning än de med låg rating, inleder Östberg. Hon fortsätter:

– Den främsta anledningen till den högre avkastningen ligger i att varumärket stärks. Företaget lyckas även attrahera talanger genom hållbarhetsarbetet. Medvetenheten ökar i samhället, både bland kunder, talanger och investerare. Fler vill bidra till en hållbar utveckling. Det är kanske detta som är mänsklighetens stora lycka att vi kan göra gott för världen och tjäna pengar på det.

Många stenar måste lyftas på under uppstarten av ett hållbarhetsarbete. Somliga frågar sig om det kommer att löna sig i längden.

– Ja, det är vi helt övertygade om. Vi vill dock peka på hur viktigt det är att lyfta fram alla delar i hållbarhetsbegreppet. Den ekologiska biten utgör fundamentet. Kunderna vill veta att företaget har en tydlig plan för att vara hållbara genom hela värdekedjan. Det kan gälla råvaruförsörjning, energiförbrukning, transporter, återvinning etcetera. Den sociala hållbarheten är också viktig. Som kund och konsument vill vi till exempel veta att de sociala förhållandena är acceptabla. Det får inte förekomma trakasserier eller brott mot mänskliga rättigheter, säger Forsmark Karlsson.

Boken lyfter fram vikten av att attrahera duktiga medarbetare, både för att behålla och kunna rekrytera nya. För att göra det måste arbetsgivaren ha hållbarhet högt upp på den strategiska agendan. Att enbart arbeta med att uppnå de traditionella ekonomiska nyckeltalen ger inte tillräcklig mening, menar författarna. Frågan bottnar i identitet och viljan att kunna bidra till ett högre syfte.

– Tillgången på kompetent arbetskraft är en viktig konkurrensfaktor idag. Unga, välutbildade personer väljer helst arbetsgivare med värderingar som överensstämmer med sina egna. Att ha en genomtänkt hållbarhetsstrategi, i ett brett perspektiv, ökar företagens förmåga att locka till sig duktiga medarbetare, säger Forsmark Karlsson.

Ledningsgrupper – sök ingen quick fix

Som nybörjare kan hållbarhetsområdet vara svåröverblickbart. Östberg och Forsmark Karlsson råder svenska ledningsgrupper att inte agera för snabbt.

– Genomför arbetet på ett gediget och trovärdigt sätt. Det är annars lätt att ens insatser tolkas som greenwashing och då förlorar man mer än man vinner. Hållbarhet är inte längre ett val, trycket från alla intressenter gör det riskfyllt att inte ställa om, säger Östberg. Se bara på de tjugo tusen studenterna från prestigefyllda universitet i Frankrike, som skrivit under ett manifest att inte jobba för företag som inte har hållbarhet överst på agendan.

Forsmark Karlsson fyller i:

– Det är viktigt att inse att hållbarhetsarbete måste vara långsiktigt, det är ingen quick fix. Det bästa är att se till att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av verksamheten så snart som möjligt. Jag vill också lyfta vikten av kommunikation, inom ledningsgruppen och hela organisationen. Alla måste vara med på tåget, avslutar hon.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!