MEDS är uppstickaren som snabbt fått stort fäste i apoteksbranschen. Med investerare som Leo Vegas grundare, Apoteket AB:s tidigare ordförande Christian Jansson och Måns Zelmerlöv har bolaget fått en flygande start sedan starten 2017.

En central faktor i MEDS framgångssaga har varit Joanna Elmes, som är en av grundarna. Här delar hon med sig av sina tankar kring startups, rekryteringsprocesser och vikten av säkerhetsrutiner.

Ni växer oerhört snabbt. Hur har ni gått tillväga för att bygga ert team?

– Många av våra rekryteringar har vi gjort genom rekommendationer från personer i vårt kontaktnät. Det har varit viktigt för oss att hitta kandidater som brinner för verksamheten lika mycket som vi gör. Människor som vill jobba mot samma mål och samma härliga känsla. Hittills har det ofta funkat väldigt bra, men det är svårt att endast förlita sig på rekommendationer i långa loppet, berättar Joanna.

I tillväxtresan som MEDS befinner sig i har det varit centralt att rekrytera nyckelroller i ett tidigt skede. Genom att locka till sig seniora personer med hög kompetens har bolaget kunnat växa i snabb takt. Joanna vittnar dock om att det hade varit tufft utan kontaktnätet som grundarna och investerarna har tillsammans.

– Vårt fall skiljer sig från många andra. Vi har väldigt spridda kompetenser rymda under samma tak. Det gör det till en utmaning att hitta rätt personer. Det finns även många strikta lagar och regler som vi måste efterfölja. Därför var det så otroligt viktigt för oss att snabbt tillsätta nyckelpersoner inom våra olika områden, som själva kunde driva processerna framåt. Där har vårt kontaktnät hjälpt till väldigt mycket, men det räcker inte hur långt som helst.

Hur ser en rekryteringsprocess ut för er del?

– Bra fråga! I och med att vi är i uppstartsfasen så provar vi oss fram. Vi har testat lite olika vägar för olika roller. Både hur vi får in kandidater, men också hur vi arbetar under själva rekryteringen. Generellt har vi märkt att vi tjänat på att skynda långsamt i vissa fall. När det gått för fort har vi inte hunnit kolla upp en person tillräckligt väl, vilket fått konsekvenser i efterhand. Det har vi verkligen dragit lärdom av.

Hon trycker på vikten av att kolla upp kandidaterna noga.

– Vi är väldigt noga med vilka vi anställer. I varje rekryteringsprocess, oavsett till vilken roll det gäller, tar vi alltid minst två referenser. Det är vårt grundläggande sätt att kolla upp personen och ta reda på om personen har de erfarenheter som hon eller han uppgivit sig ha.

Idag ser MEDS verkligen behovet av en bra och tydlig rekryteringsprocess. En nyckelfaktor för att lyckas med rekryteringen kan vara bakgrundskontroller. Joanna säger att hon önskar att de hade lagt lika stor vikt vid processernas utformning från början. Hon fortsätter:

– Att använda oss av standardiserade kontrollprocesser är något vi fått lära oss längs vägen. Utöver våra referenstagningar är vi noga med bakgrundskontroller. Det är ett effektivt verktyg för att granska en person. Ju mer vi växer, desto viktigare märker vi också att säkerhetsrutiner är. Det har blivit en central komponent i vår framgång.

……………………

Kommentar från Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

Den resa MEDS beskriver är vanlig för snabbväxande startups idag. Inte minst inom techscenen, där man snabbt måste bygga en bas med duktiga medarbetare som möjliggör fortsatt tillväxt. Genom strukturerade rutiner för rekrytering och en tydlig policy för bakgrundskontroller minskar riskerna för att fel personer kommer in i bolaget – något som är extra känsligt i början. Tillhör du ett startup som är redo att skala upp? Ta gärna del av min kloka kollega Jesper Larssons tips på hur man möjliggör en global expansion utan att tappa säkerhetsperspektivet.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!