Alexander Lydecker, Chief Commercial Officer på Bonnier News, om pricksäker rekrytering, fostrandet av en utvecklande arbetsmiljö och vikten av nyanserad hantering av bakgrundskontroller.

Under sina snart femton år i mediebranschen har Alexander Lydecker, CCO på Bonnier News, gjort raketkarriär. Efter tre år som KAM på Metro och en tid som vd på Impact (samägt av Aftonbladet och Expressen) började han på Expressen som annonsdirektör 2012. Under sin tid på Expressen utvecklades han snabbt till att få ansvar för att centralisera Bonnierkoncernens annonsorganisationer. 

– När jag började på Bonnier pågick en förändring av vår infrastruktur som jag snabbt blev involverad i. Vi gjorde om vår koncernstruktur så att vi delades upp i affärsområden: Bonnier Books, Bonnier Broadcasting, Bonnier Magazines och så vidare. Då startades också Bonnier News som jag fick ansvar för att leda. Under den här tiden fick digitaliseringen en ny boom, och vi blev mer och mer läsarintäktsorienterade. Vi hade egentligen en central organisation utifrån ett annonsperspektiv, och jag fick rollen som CCO där jag bland annat skulle se över hur vi kunde maximera hela affärsområdets potential genom att arbeta mer korsfunktionellt, berättar Alexander. 

För att rekrytera rätt behövs bra samarbetspartners

Alexander har genom åren visat att han kan axla ansvar och driva igenom både små och stora förändringar. På frågan om vad hans främsta drivkraft är svarar han att det främst är nyfikenhet och att ständigt få lära sig nya saker. Viljan att röra sig framåt och uppåt gör att han också fokuserar mycket på att rekrytera rätt:

– Bra rekrytering är en nyckel till framgång, och på ett så stort affärsområde som Bonnier är det tokigt med felrekryteringar åt båda håll – både för den enskilda individen och för företaget. Vi kompetensväxlar mycket, och jag har sett hur det ofta blir bra när man rekryterar någon som inte kommer från mediebranschen tidigare. Men med extern rekrytering kan det vara svårt att själv hitta rätt person, och då är konsten att välja en kompetent rekryteringsfirma central. Annars kan det bli fel och ta väldigt mycket tid i onödan, både från kandidater och från företaget.

För Alexander är det viktigt att fostra en bra kultur och arbetsmiljö på kontoret. Bonnier News har därför bland annat tagit fram en onboardingprocess för att nya medarbetare snabbt ska kunna sätta sig in i sina roller. 

– Det kan låta som en kliché, men transparens är centralt för vår organisation. När vi är öppna och hjälper varandra bidrar det till andras utveckling. Eftersom de som börjar hos oss oftast gått igenom en snabb rekryteringsprocess är det viktigt att de känner att de får landa i rollen. 

Bakgrundskontroller – en viktig grund i pricksäker rekrytering

En annan viktig del av Bonniers rekryteringsprocess är bakgrundskontroller, något Alexander anser är av största vikt men som också bör hanteras med varsamhet.

– Bakgrundskontroller är grundläggande och det är viktigt att vi jobbar med dem; vi klassas som en samhällsviktig funktion och en felrekrytering kan skada både vårt varumärke och anseende. Men det är viktigt att nyansera resultaten, och granska dem med tydlig objektivitet om det dyker upp något anmärkningsvärt. Det finns personer som kanske haft en tuff bakgrund som de kämpat för att ta sig ur. De kan ha gjort snedsteg i sitt förflutna som troligtvis inte är relevanta i dagsläget. Sånt är viktigt att ha i åtanke när man hanterar bakgrundskontroller, säger Alexander, men inflikar också:

– Sen beror det på vilken tjänst de ska in på. Det finns vissa tjänster där bakgrunden måste vara prickfri, och där är kontrollen extra viktig. Det beror helt enkelt på situationen, och det är viktigt att hantera varje fall unikt – då varje fall trots allt är just det.

Bonnier News och vikten av brand safety

Alexander har tidigare debatterat om hur viktigt det är med brand safety och att jobba för ett ärligare internet. Särskilt mitt i allt kaos med fake news och opålitliga nyhetskällor, både på sociala medier och nyhetssajter. 

– Att jobba för ett tryggare internet är en stor del av Bonnier News grundfundament. För oss handlar det om utgivarskap vilket medför en trygg och validerad kontextuell miljö – det måste finnas en ansvarig utgivare bakom allt som publiceras; någon som kan svara upp och ställas till svars för det som publiceras. Det vi ser i omvärlden nu är dramatiskt, med fake news och källor som läses av unga personer även om de inte alls är kritiskt granskade. Utifrån ett samhällsperspektiv är brand safety en globalt viktig kärnfråga – man behöver bara titta på valen och alla påverkansattacker som skett under dem. Vi jobbar för demokrati, öppenhet och det fria ordet, och därför är arbetet med brand safety avgörande. 

Tror du att vi är på väg mot ett tryggare och ärligare internet?

– På sikt kommer internet bli tryggare. Vi går mot en mer reglerad marknad med GDPR och e-privacy. Det kommer ställas mycket högre krav på företag kring hur man hanterar och framför allt använder sin data framgent. Det gör att vi kommer att återgå till att använda förstapartsdata, det vill säga den inloggningsdata som användaren frivilligt anger när de exempelvis ska låsa upp en artikel eller köpa en prenumeration av oss för att läsa vårt innehåll.

Alexander är överlag positiv till förändringarna som avlägsnandet av kakor innebär.

– Vi kommer att behöva jobba mer kontextuellt med vår annonsering, och med att annonsera i en miljö specificerad för en viss målgrupp. Med kakor har hela annonsvärlden trackat sönder sig i jakten att nå de här specifika målgrupperna. Med bland annat våra livsstilsmagasin och långa erfarenhet av annonsering har Bonnier rätt verktyg och förutsättningar för att ställa om och arbeta mer datadrivet och kontextuellt igen. 

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.