ToFindOut var först i bakgrundskontrollbranschen med att arbeta i digitala gränssnitt. Digitala lösningar har alltid varit ett stort fokus och det senaste året har den satsningen varit större än någonsin.

Under våren 2019 fick Sandra Peiper från rekryteringsbolaget ADA i uppdrag att hitta en ny CTO till ToFindOut. En lika tidskrävande som viktig uppgift. För att säkra upp kompetensen under tiden tog ToFindOut in expertis i form av Markus Waltré, konsult från Netlight, som fick ta det första spadtaget i företagets nya digitala arbete. Strax innan årsskiftet rekryterades slutligen Murat Sabotic till rollen som CTO. Tillsammans har de tre lagt grunden för den digitala transformation som bolaget befinner sig i.

Hur såg uppdraget ut som ADA fick från ToFindOut?

– Birgitta, vd på ToFindOut, hörde av sig direkt när det stod klart att deras dåvarande CTO skulle lämna bolaget. ToFindOut har alltid varit ett bolag som jobbat med digitala lösningar men i och med den här rekryteringen ville de ta ytterligare ett steg framåt. De ville ha en person som var utvecklare i grunden med starkt kommunikativt fokus som även skulle lämpa sig väl i en ledningsroll. I och med vår specialisering på tech-rekryteringar, framförallt mot företag i en digital transformation, så var det här uppdraget som gjort för oss, berättar Sandra. Själva kravbilden var inte spikad från början utan växte fram efterhand. Med tiden insåg vi att det faktiskt var en ny Markus vi letade efter!

Innan Murat anställdes kom Markus in och fyllde luckan som uppstått. Han har i sin roll som konsult hos Netlight skaffat sig en bred referensram som han kunnat använda sig av i arbetet med ToFindOut. Tack vare sina tidigare erfarenheter har han haft möjlighet att påbörja ett nydanande utvecklingsarbete i organisationen.

– Stort fokus har varit på att öka den kommunikativa insatsen. Att involvera alla delar i bolaget i det som IT arbetar med. Det har vi gjort genom att kontinuerligt visa upp vad vi gör och be om input från både våra användare och medarbetare. Det är viktigt att testa de hypoteser och antaganden man har om en produkt. Det handlar om att lyssna på användarna, fånga in information och förstå behoven, konvertera idéerna till produkt och att utvärdera resultatet. Så ser loopen ut och det är så vi hela tiden kan förfina produkten. Det har gjort att vi kunnat produktifiera affärstänket, säger Markus.

Hur har övergångsfasen sett ut nu när Murat börjat ta över efter Markus arbete?

– Mitt mål har varit att bygga starka, autonoma team, inleder Markus. Att få alla att förstå hur – men framförallt varför – vi ska samla in intern och extern input, göra design, prototyper och sedan bygga produkten. Får man alla på bolaget, oavsett vad man arbetar med, att känna ett ägarskap och en förmåga att påverka i utvecklingsprocessen har man kommit långt. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns alltid mycket kvar att göra.

– Markus har rullat ut mattan för mig och jag är väldigt tacksam för vårt nära samarbete. Jag gillar verkligen målet med att skapa autonoma team. Mitt fokus blir nu snarare att försöka rikta deras blickar åt ett visst håll – att fokusera mot ett mål. I vårt fall är det vad kunden behöver. Vi ska bygga rätt sak i rätt tid. Visst skulle man kunna bygga massa balla features men det är inte säkert att det har något affärsvärde. Vi måste alltid ta reda på vad kunden vill ha. Jag lär mig väldigt mycket av mina frågvisa och nyfikna barn som alltid ställer frågan “varför?” om allt möjligt. Det måste vi också ständigt fråga oss själva för att komma fram till roten av behovet, berättar Murat.

Ett digitalt paradigmskifte

Traditionellt sett har IT agerat stödfunktion i en organisation. I och med den omfattande digitaliseringen så råder nu ombytta roller. Numer är det IT som leder arbetet med produktutvecklingen i företaget. Murat delar med sig av sina tankar kring skiftet.

– Min vision är att ToFindOut ska bli ett techbolag. Tekniken ska möjliggöra effektivisering och optimering. Exempelvis utgår mitt teams arbete till 80 procent från den information vi får av våra fantastiska researchers. Till följd av det blir vårt ansvar först och främst att se till hur vi kan underlätta arbetet för deras del. Att ge dem rätt verktyg för att kunna utföra sitt arbete så effektivt och säkert som möjligt ger direkt effekt för både oss och kunden. Arbetet som våra researchers gör är själva kärnan i produkten. Det gäller att ha rätt fokus och ta tag i de affärsnära utmaningarna först. För oss är det viktigt att vidga vyerna och se var man kan hjälpa till i andra delar av företaget. Det är farligt att fastna med blicken på produkten i sig och inte se till vilka andra faktorer som påverkar leveransen.

Alla ska med!

Det blir tydligt att IT-funktionens ansvar har utvecklats genom åren. Sandra berättar om den generella förändringen hon har sett på marknaden och menar att ToFindOut redan nu ligger långt fram i sin digitala utveckling.

– Idag ska alla på bolaget ha ett tydligt produkttänk. Alla medarbetare ses mer eller mindre som produktutvecklare i viss mån. Generellt sett har man sett att fler företag jobbar mer användarcentrerat än tidigare och förstått att man behöver hämta insikter från användarna när man utvecklar en produkt. Tidigare har man tagit in en konsult för att göra en punktinsats, men nu blir det vanligare att ha någon inhouse för att driva utvecklingen åt rätt håll. Det är en nyttig trend eftersom det visar på allas vilja att möta och överträffa kundens behov. Detta har både Markus och Murat insett och etablerat hos ToFindOut.

Murat ler hjärtligt åt Sandras fina ord. Han delar hennes bild om att det breda perspektivet har blivit allt viktigare.

– Jag ser det som IT:s ansvar att i många fall föra affären framåt. Att förstå vilka behov som kan tillgodoses och vilka problem som kan lösas genom tekniska lösningar. IT driver affärsvärde. Många bolag missar tyvärr det här steget. När jag träffade Birgitta för första gången så insåg jag att hon hade förstått just detta. Hon hade påbörjat den digitala resan genom sitt mindset och insikten om att det är IT som ska driva vår affärsutveckling i den digitala transformationen. Jag blev helt såld på hennes insikt och det motiverade mig något enormt. 

De avslutande orden ringar in det mindset som präglat ToFindOut:s arbete under senaste året. En gemensam insikt om att IT ska ta in verksamheten i nästa decennium och att alla har möjlighet att påverka utvecklingen. Ingen idé är för stor eller för liten, varje åsikt räknas och lägger grunden för arbetet framåt mot målet – att tillsammans skapa trygga arbetsplatser, för alla.