Anna-Lena Wretman, vd på GetSwish, om hur säkerhet och transparens ligger i fokus för bolaget bakom den internationellt kända betalsuccén Swish.

Swish är ett av de få varumärken som inte behöver en närmare presentation. Vad många inte känner till är hur snabbt bolaget, som egentligen heter GetSwish AB, har vuxit de senaste åren. Idag är hela 7 miljoner bankkonton anslutna till Swish, fördelat på 6,8 miljoner svenskar. Anna-Lena Wretman, vd sedan 2016, berättar att marknadspenetrationen i åldersgruppen 19 till 25 år ligger på hela 95 procent. Trots det är den grupp användare som växer snabbast i åldersspannet 69 till 75 år.

Vi träffar Anna-Lena i det nya huvudkontorets ljusa lokaler på Drottninggatan. Majoriteten av alla de anställda arbetar med Swish utveckling, drift och säkerhet och tillsammans med underleverantörer säkerställer de att Swish ska vara lika användbart nu som i framtiden.

Bakgrundskontroller är en självklarhet

Trots en slimmad verksamhet har det varit viktigt för bolaget att bygga en trygg arbetsplats, på varje nivå. En del av helheten har varit att genomföra bakgrundskontroller, som en del av rekryteringsprocessen. Anna-Lena beskriver det som en självklarhet. Swish ägs av bankerna, som sedan start haft ett grundkrav på att alla medarbetare lämnat ett utdrag ur belastningsregistret. När de började diskutera hur säkerhetsnivån kunde ökas ytterligare var bakgrundskontroller ett givet element.

– Vi är en betaltjänst och behöver trygga, säkra processer på alla plan. Till en början funderade vi på att enbart kontrollera nyckelpositioner, men vi insåg snabbt att det inte borde vara någon skillnad. Det ska vara lika för alla. Därför genomför vi bakgrundskontroller på alla medarbetare, via ToFindOut.

Anna-Lena har en lång bakgrund från banksektorn. Hon berättar om hur de tidigare arbetsplatsernas höga säkerhetsnivån har gått hand i hand med det faktum att de anställda arbetat nära pengar, kontanter och bankvalv. Innan Anna-Lena axlade rollen som vd på Swish jobbade hon som rådgivare på Riksbanken. Även där var säkerheten hög, av förklarliga skäl. Alla anställda genomgick en mycket djupgående form av bakgrundskontroller.

– Det var en hel lunta med handlingar att fylla i. Jag minns det absolut som lite obehagligt – trots att man vet sig ha rent mjöl i påsen får man lätt lite pirr i magen. Det överskuggade inte det faktum att jag tyckte att det kändes skönt att visa att jag var hel och ren.

“- Om vi återigen kopplar tillbaka till transparensen, så är det en av de viktigaste delarna av mitt ledarskap. För mig är alla likställda och jämställda, trots olika roller och ansvar är alla lika viktiga. Som motprestation kräver jag en öppenhet från de anställda.”

Ett transparent ledarskap

Anna-Lena lyfter hur de båda kärnvärdena transparens och ärlighet manifesteras via en bakgrundskontrollprocess.

– Jag ser bakgrundskontroller som ett sätt att börja på clean slate med varje anställd. Det är så viktigt att kunna se varandra i ögonen utan ens ett uns av misstänksamhet. Vi ska veta var vi har varandra, understryker hon.

Frågan om bakgrundskontroller hamnar inte sällan på ledningsgruppsnivå. När ett beslut har tagits om en policy för bakgrundskontroller kan det ge fler synergieffekter och påverka fler värden än trott.

– Om vi återigen kopplar tillbaka till transparensen, så är det en av de viktigaste delarna av mitt ledarskap. För mig är alla likställda och jämställda, trots olika roller och ansvar är alla lika viktiga. Som motprestation kräver jag en öppenhet från de anställda. De måste kunna berätta vem de är. Det finns både upp- och nedsidor med det, i andra vågskålen ligger integritetsfrågan. För att passa in i vår arbetsmiljö måste man vara bekväm med att dela med sig. Det är det inte alla som är, säger Anna-Lena.

Hon understryker att Swishs öppna klimat inte innebär att det tummas på sekretess.

– Jag känner en stor respekt när en kandidat ger mig en inblick i sin bakgrund. När ToFindOut skickar mig en bakgrundskontroll läser jag den i deras säkra system, där den försvinner efter några dagar. Jag laddar inte ens ned rapporten och visar den inte för någon annan; jag antecknar bara på annan plats att bakgrundskontrollen är genomförd. Samma sak gäller belastningsregisterutdrag – jag öppnar, läser och lämnar tillbaka kuvertet till kandidaten. Individens upplevelse av processen är elementär, det är viktigt att personen förstår att vi genomför en bakgrundskontroll för att vi värnar om henne eller honom, precis som vi gör med alla medarbetare. Det handlar inte om att jag vill veta allt om alla.

Det stora samhällsansvaret

Många talar om Swish som en samhällsaktör, likväl som en makthavare. Det är inte konstigt – med sina över sju miljoner anslutna konton går det nästan att säga att bolaget har en total marknadspenetration. Hur ser Anna-Lena på ansvarsfrågan?

– Ansvaret är med oss i varje transaktion. Idag ersätter vi kontanter i de situationer där privatpersoner vill betala varandra. Det kan handla om loppmarknader, skolcaféer, aktiviteter inom föreningslivet och mindre ideella organisationer. Småtransaktioner som man kanske inte tänker på, men som sker hela tiden och överallt. Där är vi numera, på många vis, det enda alternativet. Baksidan blir att vi sätter folk på pottkanten om något inte fungerar med vår tjänst. De räknar med att kunna swisha, vilket de såklart ska kunna. Det sker sällan att vi får problem med tjänsten, men det beror också på ett massivt, ständigt pågående, proaktivt arbete.

Den gräsrotsrörelse som idag är mer eller mindre beroende av Swish är inte de enda intressenterna för bolagets fortsatta tillväxt. Anna-Lena berättar om ett stort intresse från resterande Europa och övriga världen. Det finns liknande lösningar i andra europeiska länder – men ingen av dem har så stor penetration som Swish. Trumfar gör just nu bara Kina. De hamnade före gällande betalningar via mobilen, egentligen främst eftersom de aldrig började använda kontokort, berättar Anna-Lena. WePay och Alipay, de kinesiska varianterna av Swish, ersatte kontantsystemet och fick penetrationskurvan för det alternativa betalmedlet att växa rekordfort.

– Även om det finns stora skillnader mellan oss och dem, på så många plan, är det spännande att se deras lösningar. Här i Sverige tror jag att vi till viss del kommer att följa i Kinas spår gällande e-handeln. De sömlösa, kundorienterade tjänster som de byggt upp där är imponerande. Vi finns redan i svensk e-handel och ser nu ett ökat intresse för Swish i butiker. Där har vi mycket att hämta, men det ska göras på rätt sätt. Ansvarsfullt och transparent – precis som allt annat, avslutar Anna-Lena.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!