Det är naturligt att känna sig orolig om man vet att något kommer att framkomma i en bakgrundskontroll som utförs. Istället för att våndas – förekom resultatet! Det talar ofta dessutom till din fördel, från din nya arbetsgivares synvinkel.

Allt har gått din väg i rekryteringsprocessen. Du är den kandidat som har klarat sig hela vägen – från den initiala urvalsprocessen, genom intervjuer, vidare till eventuella tester och referenstagning. Kanske har du och din (nästan) nya arbetsgivare till och med förhandlat om lön och förmåner. Nu återstår bara det sista steget – bakgrundskontrollen.

För dig som heter det du uppgivit, bor där du bor, är skuldfri, studerat det du sagt och inte förekommer i några domstolshandlingar innebär det inte så mycket mer än att du får vänta några dagar på att processen går vidare. Men för dig som vet att något kommer att framkomma i granskningen kan känslorna kring bakgrundskontrollen vara blandade.

Enskild händelse eller dåliga vanor?

Nästan alla arbetsgivare vi är i kontakt med väljer att göra bakgrundskontroller i ett trygghetsskapande syfte. Det är ett sorts filter.

Du som exempelvis har en tidigare dom med dig i bagaget kommer att uppmärksammas under processen. Det betyder nödvändigtvis inte att alla dörrar plötsligt stängs, snarare att en dialog startas. Din kontaktperson på företaget kommer att vilja höra dig berätta om domen – varför du har den, vad som hände och hur den påverkat dig. Vad de allra flesta arbetsgivare tittar efter är huruvida din dom var en enskild händelse eller en del av ett systematiskt beteende.

Äg din historia – våga berätta

Ponera att du har en betalningsanmärkning. Det kan vara lockande att blunda, hålla tummarna och hoppas att den på något sätt ska trollas bort, eller åtminstone inte synas i bakgrundskontrollen. Innan du gör det – fundera över hur det påverkar din potentiella nya arbetsgivares bild av dig. På ToFindOur har vi många gånger varit med om att kandidater, helt i onödan, hävdat att ingenting kommer att dyka upp vid en bakgrundskontroll. Det leder, föga förvånande, till att arbetsgivarens förtroende undergrävs.

Vad händer om du istället gör helt tvärtom? Om du ringer upp din nya, tilltänkta chef och säger att du har något du vill berätta, något som hon eller han ändå kommer att se inom några dagar. Vår erfarenhet är att du, genom att agera på så vis, bygger ett förtroende bottnat i respekt. Faktum är att nästan alla våra kunder uppger den just nämnda situationen som sitt drömscenario, när det kommer till en bakgrundskontroll som uppvisat något. De önskar att fler förekom resultatet och vågade äga sin historia.

Så, istället för att blunda och hoppas på det bästa – ta ett djupt andetag och gör det motsatta! Det ger dig trovärdighet, aktning och visar på mod likväl som ärlighet.

Tre tips för att lägga upp samtalet:

  1. Peppa dig själv – vad är det värsta som kan hända, som ändå inte skulle kunna ske om du inte förekommer resultatet?
  2. Gå rakt på sak. Berätta varför du hör av dig och varför du vill berätta vad som kommer att framkomma i kontrollen. Kom ihåg att berätta hur du agerat för att inte hamna i samma situation igen; beskriv det ansvar du tagit för händelsen.
  3. Lämna bollen hos arbetsgivaren. Du har varit transparent, ärlig och visat att du tar ansvar för din bakgrund. Nu är det upp till din nya, framtida arbetsgivare att bemöta informationen.

 

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från kandidater om bakgrundskontroller.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.