Fackförbunden spelar en fundamental roll på den svenska arbetsmarknaden. Trots det skiljer sig deras syn på bakgrundskontroller åt – markant.

Lag & Avtal, Sveriges största tidning om arbetsrätt, har sammanställt fackförbunden IF Metalls, Akademikerförbundets och Unionens syn på bakgrundskontroller. Vi har samlat deras svar, med våra kommentar till förbundens tankar och ställningar i frågan. Sammanhanget: ett börsnoterat företag skulle rekrytera nya medarbetare. Tidigare hade bakgrundskontroller enbart genomförts när högt uppsatta roller tillsattes – nu planerade bolaget att utöka sina granskningar och låta dem omfatta fler. Akademikerförbundet och IF Metall sa blankt nej. “Vår roll är inte att bidra till ett övervakningssamhälle”, sa IF Metalls representant och fortsätter: “Ska man kontrollera alla hittar man alltid något. Ingen är snövit.”.

Arbetsgivarna visar acceptans

Kanske grundas uttalandet i att kunskapen kring vad en bakgrundskontroll innebär är för låg. Att genomföra bakgrundskontroller handlar, från de allra flesta arbetsgivares perspektiv, snarare om att följa compliance-krav och att säkerställa en grundtrygghet för medarbetarna. I de allra flesta fall framkommer inga avvikelser, men när det gör det blir resultatet ofta grund till en transparent dialog mellan arbetsgivare och kandidat.

Det är möjligt att fackförbundets tydliga inställning bygger på en rädsla kring hur en kandidat med ett avvikande resultat från en bakgrundskontroll ska komma att behandlas i rekryteringsprocessen.

Vår erfarenhet visar det motsatta. Acceptansen är överlag hög hos landets arbetsgivare – det finns inget allmängiltigt samband mellan avvikelser och avbrutna processer. Den enda egentliga kopplingen mellan avvikelser och avbrutna processer är att de absolut mest olämpliga kandidaterna kan undvika att anställas. Det vänder sig fackförbunden sällan emot.

Lika för alla

Unionens inställning till företagets initiativ var öppnare: “Det förekommer ju brott på en sådan här stor arbetsplats. Därför är det bra att fånga upp sådana beteenden innan någon anställs. Det spelar ingen roll om personen är högt uppsatt eller långt ner i organisationen. Om den personen är brottsling är det bra att veta.”.

Det Unionen framhåller stämmer – det är alltid omöjligt att i förhand veta vem som bör genomgå en bakgrundskontroll. På ToFindOut ser vi hur fler och fler arbetsgivare skapar en policy för bakgrundskontroller, där samtliga kandidater – inklusive konsulter – granskas som en del av rekryteringsprocessen. Att anställningsprocessen är lika för alla skapar inte bara en tryggare arbetsplats – det är ett tydligt sätt att visa att alla behandlas på samma sätt. Därför tror vi att vi att fler fackförbund, på sikt, kommer att ställa sig positiva i frågan om bakgrundskontroller.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!