När TNG introducerade världens första fördomsfria rekryteringsrobot lät inte reaktionerna vänta på sig. Vi har träffat roboten Tengai och hennes tränare, Sinisa Strbac, för att tala om vikten av rättvisa i rekryteringsprocessen.

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG, tillika ToFindOuts systerbolag, är tydligt värderingsstyrt. Genom att se förbi fördomar vill de bidra till en hållbar arbetsmarknad. TNGs fördomsfrihet manifesteras på en rad sätt, inte minst inom rekryteringsprocessen. Exempelvis går det inte för kandidaten att registrera ålder, kön, bild eller personligt brev vid ansökan. Till en början är även alla sökande anonyma.

Ett led i arbetet har varit att ta fram världens första, fördomsfria rekryteringsrobot. Hon heter Tengai och har uppmärksammats flitigt av internationell och nationell press. Robotens syfte är att presentera ett fördomsfritt beslutsunderlag till rekryterare och kund, med kandidater som har fått gå igenom exakt samma process.

Sinisa Strabac arbetar som Tengais robottränare, men är även rekryteringsspecialist och Team Lead på TNG. Han har jobbat i branschen i snart fjorton år och har genomfört tusentals intervjuer. Tillsammans med en rad ingenjörer, utvecklare och professorer i lingvistik och robotik samt rekryterare och kollegor på TNG har Sinisa varit med i det stora förarbetet som ligger bakom robotens programmering.

– En intervjusituation innebär en avancerad dialog, fylld av öppna frågor och följdfrågor. Jämför med Siri eller Alexa, som hämtar och presenterar information baserat på din fråga. Tengais uppdrag är komplicerat; att förstå kontext är det mest komplexa för en AI, inleder Sinisa.

AI flyttar fram den subjektiva bedömningen

För att hjälpa roboten att agera så mänskligt som möjligt under intervjun har TNG lagt mycket tid på att ta fram rätt frågor.

– Allt bygger på forskning och psykologi. Men hur mycket vi än jobbar på frågorna som Tengai ställer märker vi att kandidaterna uppskattar att få en heads-up gällande vilka ämnen intervjun kommer beröra. Därför får alla sitta ned och förbereda sig i en kvart på de ämnen Tengai kommer att fråga om.

Mycket tid har lagts ned på att förfina robotens kroppsspråk och mimik. Exempelvis lutar hon lite på huvudet medan hon lyssnar. Tengais kroppsspråk skiljer sig dock från människans – till fördel för kandidaten, menar Sinisa.

– Det största, ryggradsmässiga fel vi människor gör när vi rekryterar är att vi antar och tolkar saker, fyller i kandidatens meningar. Med vårt kroppsspråk visar vi om personen svarat “rätt” eller inte på en fråga. Det är mänskligt och svårt att komma runt. När en AI genomför rekryteringsprocessens första fas flyttas den subjektiva bedömningen fram, förklarar Sinisa.

Så, hur har resten av branschen reagerat på TNG’s robotinitiativ?

– På många sätt har vi utmanat det allra heligaste inom rekrytering: intervjuprocessen. Många rekryterare ser sin förmåga att skapa sig en bild av kandidaten som sin viktigaste USP. Vi menar att man inte kan bortse från det faktum att vi människor omedvetet dömer. Det går inte att jobba bort helt; fördomar är en del av vår natur. Dessutom uppger mer än 50 procent av kandidaterna som intervjuats av Tengai att de kan vara ärligare mot henne än mot en människa.

Rättvisa är ingen trend

Sinisa lyfter den rättviseaspekt som ligger till grund för både TNGs och Tengais mission.

– Det handlar om att ge alla samma chans, vilket kan vara svårare än vad man tror. Vi vill utmana branschen, men även de föreställningar vi alla har om oss själva. Tengai ger alla exakt samma bemötande och samma chans att berätta om sin kompetens. Det är en tankeställare till oss människor som håller i rekryteringar. Hur rättvisa är vi egentligen?

Birgitta Edlund, vd på ToFindOut, kommenterar hur Tengais rättvisefokus är något som är högaktuellt även inom bakgrundskontrollbranschen.

– Transparens och rättvisa är inte bara en trend, det är numera en förutsättning för arbetsgivare. För att bedriva ett lönsamt, hållbart företag som dessutom attraherar kompetens är det idag helt nödvändigt att tydliggöra hur man agerar för att skapa en rättvis arbetsplats. Att rekrytera med stöd av Tengai ger ett signalvärde till både kunder, medarbetare och kandidater. Det är samma sak med användandet av bakgrundskontroller. Genom att agera tar man ansvar, säger Birgitta.

Hittills sköter sig Tengai väl på det nya jobbet. I skrivande stund har hon precis genomfört en rad intervjuer för sin allra första kund, Upplands-Bro kommun. Kandidaterna säger att det känns spännande att få träffa roboten. Hela 74,4 procent uppger att de vill träffa Tengai igen, avslutar Sinisa och ler stolt.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!