En intervju med två av våra toppreserachers, där de berättar om sitt dagliga arbete, vad som driver dem framåt och hur de jobbar med integritet och transparens genom hela processen för bakgrundskontroller. 

Tidigt i ToFindOuts resa, när vi satte oss ned för att definiera vem vi skulle vara i världen av bakgrundskontroller, bestämde vi oss för att vi inte skulle vara den där lömske detektiven som gömde sig i buskarna. Vi skulle vara transparenta, öppna och trygga – en samarbetspartner som både företag och kandidat kan räkna med. Även våra researchers – de som dagligen gör grovjobbet bakom bakgrundskontrollerna – jobbar efter principerna transparens, trygghet och integritet. Men vilka är våra researchers och hur ser deras vardag ut?

Vi pratade med två av våra framstående researchers, Therese Goldring och Ann-Sofie Persson, och bad dem berätta lite om sig själva, deras yrkesval och om hur en typisk arbetsdag för en researcher faktiskt ser ut.

Berätta lite om er karriärresa. Hur kom det sig att ni började jobba som researcher på ToFindOut?

Therese

– Jag kommer själv från rekryteringssidan och använde ofta ToFindOut i mina rekryteringsprocesser. För mig var det en självklarhet att alltid göra en bakgrundskontroll i samband med rekrytering. ToFindOut lockades som arbetsgivare då jag tyckte om den transparens de erbjuder i en process som kan vara något skrämmande, och jag ville vara med på ToFindOuts fortsatta resa för att utveckla och influera HR- och rekryteringsprocesser att bli bättre och säkrare. 

Ann-Sofie

– Själv hade jag aldrig hört talas om en bakgrundskontroll förrän jag började arbeta på ett säkerhetsföretag där ett av affärsområdena var bakgrundskontroller. Det var som att en ny värld öppnade sig där jag började jobba heltid med bakgrundskontroller och olika typer av utredningar. Jag har följt ToFindOut på håll och företagets digitala arbetssätt och ständiga utveckling tilltalade mig, så jag bestämde mig för att fortsätta min karriär här.

Hur kan en typisk arbetsdag som researcher på ToFindOut se ut?

Therese

– Som researcher jobbar man väldigt proaktivt och försöker alltid ligga steget före. Dagen startar oftast med att vi levererar rapporter och följer upp eventuella avvikelser som finns där vi, i samtal med våra kunder, stöttar och guidar i informationen, till exempel vad en betalningsanmärkning innebär. Eftersom vi som researchers har en central roll med kontaktytor både externt och internt, bidrar vi med feedback och input för att fortsätta utveckla vår produkt och kunna leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller.   

Ann-Sofie

– En stor del av arbetet innebär att vi kontaktar olika myndigheter och inhämtar information som vi sammanställer och kvalitetssäkrar. Vi jobbar även med mer omfattande bakgrundskontroller som innehåller fler manuella moment, till exempel CV-verifiering där vi kontaktar arbetsgivare och studieinstitut. 

Som ni tidigare nämnde kan det som kandidat vara skrämmande att få en bakgrundskontroll utförd på sig. Hur värnar ni om kandidatens integritet?Ann-Sofie

Vår vision är att tillsammans skapa trygga arbetsplatser, något vi gör genom att hålla en god balans mellan arbetsgivarens intresse att ta del av information medan vi värnar om individens integritet. För oss är det viktigt att individen har fått ta del av all information och vilken persondata som kommer att inhämtas innan vårt arbete börjar. Som researcher finns vi också alltid tillgängliga för frågor från våra kunder och de individer som genomgår en bakgrundskontroll. Vi är med dem längs hela processen, som stöd och bollplank. 

Therese

– Vi också noga med att vi inte inhämtar mer information än vad vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vid avvikelsehanteringar är vi extra måna om individens integritet och håller oss uppdaterade på de lagar och regler som finns, till exempel GDPR och diskrimineringslagen. Ett exempel är brottmålsförekomster som enligt GDPR inte får förmedlas i text. Då gör vi en muntlig sammanfattning av den relevanta faktan, men vi går aldrig in på känsliga detaljer. 

Att hålla sig objektiv under hela processen är ett av researcherns viktigaste uppdrag. Hur gör ni för att hålla er opartiska genom hela processen?

Therese

– Vi ansvarar för att hantera informationen på rätt sätt och jobbar ständigt med att hjälpa våra kunder att tolka innehållet i rapporten utan att värdera eller ge subjektiva rekommendationer. Bakgrundskontrollen är ett komplement till rekryteringsprocessen och fungerar som en pusselbit till den samlade bedömningen. Vi lyfter alltid fram vikten av att inkludera individens historia, för att våra kunder ska få en förståelse för den information som framkommit. 

Ann-Sofie

– Skulle det vara så att en researcher får i uppdrag att göra en bakgrundskontroll på någon vi har en anknytning till ska vi omgående lämna ifrån oss uppdraget. Vi hjälper varandra inom teamet och har interna policys för att värna om integriteten för alla inblandade under arbetet med en bakgrundskontroll.

Hur har digitaliseringen förändrat en researchers arbete och hur kommer det att förändras framöver?

Ann-Sofie

– Delar av vårt arbete har blivit enklare och tryggare på det sätt att vi har ett egenutvecklat system som backar upp våra rutiner Det gör att vi på ToFindOut kan lägga ner mer analysarbete på det som framkommer och leverera snabbare samt i större volymer. Vi som researchers kan även lägga mer tid på det dagliga arbetet, såsom kvalitetssäkring och bygga relationer med kunderna.

Therese

– Vi tror att vi kommer att fortsätta vår digitala resa för att erbjuda ett ännu mer användarvänligt system för både kunder och individer. Att vi kan växa och utvecklas tillsammans med våra kunder gör ToFindOut till den självklara partnern i rekryteringsprocessen, där vi bidrar till att skapa trygga arbetsplatser genom snabba och kvalitetssäkrade bakgrundskontroller som värnar om individens integritet.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.