I denna första, inledande del av vår artikelserie om upphandling av bakgrundskontroller fokuserar vi på det allra viktigaste – organisationens välbefinnande. Det är en fråga som innefattar allt från människorna på kontoret till siffrorna i bokslutet.

Det finns hur många recept som helst på vad som utgör en bra arbetsplats. Varje organisation är unik, inte minst sett till människorna bakom varumärket. Det går inte att toppstyra en hel organisation på detaljnivå för att uppnå sina mål. Däremot kan man påverka sin värdegrund, företagskultur och ambitioner. Var är organisationen nu, och var vill ni ta den i framtiden? Många landar i insikten om att trygghet och informationssäkerhet är två av nycklarna till en mer väloljad verksamhet.

Förtroende föder framgång

Ett hus som byggs på en instabil grund faller lätt samman. Det är en metafor som likaväl kan appliceras på företagsbyggande. För att bygga rätt från början krävs förtroende – från kunder likväl som från medarbetare. Det visade bland annat Googles omtalade projekt Aristoteles, som syftade till att ta reda på hur det perfekta teamet skapas. Slutsatsen? Tillit och trygghet föder effektivitet.

Fåmansföretag, som inte planerar att växa i mankraft, har sällan ett trängande behov av bakgrundskontroller. Man kanske redan känner sina kollegor privat, eller så har man arbetat tillsammans i andra konstellationer. I större organisationer är verkligheten en helt annan – det är en omöjlighet för alla att känna varandra från början. Därför behöver större arbetsgivare ta mer ansvar för medarbetarnas trygghet. En god grund till en trygg arbetsmiljö kan läggas genom att bakgrundskontroller genomförs vid samtliga rekryteringar.

Låt rekryterarna göra sin grej

En bakgrundskontroll bör genomföras av en specialist. Inte bara med tanke på de många moment som en granskning innefattar, utan även på grund av den stora tidsåtgång en enda kontroll innebär. En rekryterare – vars uppgift är att hitta kandidater, intervjua dem och tillsätta tjänster – hinner sällan samla in all information som krävs för en fullvärdig bakgrundskontroll.

För att räknas som fullvärdig bör en bakgrundskontroll, som minimum, innehålla information om kandidatens ekonomiska bakgrund, personalia och eventuella juridiska spörsmål. Genom att outsourca bakgrundskontrollprocessen tillåts ansvarig rekryterare att fokusera på det hon eller han är bäst på – att bygga organisationen.

Ta sats för att växa

När bakgrundskontrollprocessen blir en del av en större helhet är det viktigt att göra utrymme för framtidens tekniska utmaningar och planer. Det system er leverantör erbjuder bör både kunna anpassas efter rådande regleringar och compliancekrav samt kunna implementeras i era gränssnitt, men även hålla för er framtida expansion. Genom att skapa utrymme för att sprida vingarna inom er infrastruktur skapar ni de förutsättningar som behövs för att växa.

I nästa del av vår artikelserie kommer vi att djupdyka i de krav ni som organisation bör uppfylla för att säkra er rekryteringsprocess. Vi kommer då att behandla de legala aspekterna av bakgrundskontroller.

Skriv upp er på vårt nyhetsbrev för att vara säkra på att inte missa någonting!

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.